עִברִית

המר CSV ל-PDF ו-PDF ל-CSV באמצעות C++

קבצי PDF הם פורמט סטנדרטי להחלפת מסמכים דרך האינטרנט. ייתכנו מצבים שבהם עליך לעבד את הנתונים בקובץ ה-PDF ולהוסיף אותם למסד נתונים. עבור תרחישים כאלה, המרת מסמך ה-PDF לפורמט CSV עשויה להיות מועילה. מצד שני, ייתכן שיש לך כמה נתונים טבלאיים בפורמט CSV שאתה רוצה לחלוק עם מישהו בקריאה בלבד. אתה יכול להשיג זאת על ידי המרת קבצי ה-CSV לפורמט PDF. במאמר זה תלמדו כיצד להמיר קבצי PDF ו-CSV באופן פרוגרמטי באמצעות C++.
מרץ 29, 2021 · 5 דקות · מוחמד אחמד