עִברִית

המר קבצי PDF לתמונות PNG, JPEG, BMP ו-TIFF באמצעות Java

פורמט PDF שולט בעולם המסמכים הדיגיטליים בגלל התמיכה בין הפלטפורמות שלו. עם זאת, במקרים מסוימים, עליך להמיר קבצי PDF לפורמטים אחרים של קבצים. במקרים כאלה, מאמר זה מכסה כיצד להמיר קבצי PDF לפורמטים פופולריים של תמונה. במיוחד, תלמד כיצד להמיר PDF לפורמטים PNG, JPEG, BMP ו-TIFF באמצעות Java.
פברואר 12, 2021 · 5 דקות · אוסמן עזיז