עִברִית

המרת Publisher ל-PPT ב-C#

קבצי Microsoft Publisher, PUB, משמשים לעתים קרובות להדפסה בקנה מידה גדול של מסמכים כמו חוברות, חוברות, פוסטרים וכו’. במצבים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך להמיר קובץ PUB לקובץ מצגת כקובץ PPT או PPTX. מאמר זה עוסק כיצד להמיר את קבצי המוציא לאור למצגות PPT באופן תכנותי ב-C#.
ינואר 11, 2022 · 3 דקות · פרחאן רזא

המר PUB ל-PPT או PPTX ב-Java

קבצי Microsoft Publisher משמשים בדרך כלל לעיצוב ויצירת מסמכים לפרסום בקנה מידה גדול. בתרחישים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך להמיר PUB לקובץ מצגת PPT או PPTX. בהתאם לכך, המאמר מתאר כיצד להמיר קובץ Publisher PUB לקובץ PPT או PPTX Presentation ב-Java.
דצמבר 11, 2021 · 2 דקות · פרחאן רזא