עִברִית

צור קובץ KML או קרא את התכונות שלו באופן פרוגרמטי באמצעות C#

KML הוא קיצור של Keyhole Markup Language המורחבת מ-XML. זהו פורמט קובץ GIS ומשמש להצגת מידע גיאוגרפי. אתה יכול ליצור קובצי KML באופן תכנותי, כמו גם לקרוא מידע מהם באמצעות שפת C#.
ינואר 18, 2021 · 3 דקות · פרחאן רזא