עִברִית

המרת תמונה לאקסל עם OCR ב-C#

תמונות מכילות מידע חזותי שעשוי להיות נחוץ בפורמט טקסט לעיבוד נתונים. במצבים כאלה, ניתן להמיר תמונה לפורמט אקסל באופן פרוגרמטי ב-C#. לדוגמה, תמונה יכולה להכיל ערכים מספריים שאולי תצטרך לביצוע חישובים. בהתאם לכך, מאמר זה מכסה כיצד להמיר תמונה לקובץ אקסל.
ינואר 26, 2022 · 2 דקות · פרחאן רזא