עִברִית

צור תרשימי Sunburst ומפת עץ במצגות PowerPoint באמצעות Java

תרשימי Sunburst משמשים לייצג חזותית את מבני הנתונים ההיררכיים בצורה של מספר טבעות כאשר כל טבעת מייצגת רמה בהיררכיה. מפת העץ היא סוג נוסף של תרשים המייצג את הנתונים ההיררכיים כדי להשוות פרופורציות בתוך ההיררכיה. Aspose.Slides עבור Java מספק דרכים קלות ליצור תרשימי Sunburst ו-Treemap במצגות PowerPoint ב-Java. במהדורה האחרונה, הרחבנו תכונה זו ועכשיו יחד עם יצירת תרשימי Sunburst ו-Treemap, אתה יכול לעצב גם את נקודות הנתונים. בואו נבדוק כיצד ליצור תרשים Sunburst או Treemap ולעצב את נקודות הנתונים כדי להחיל צבעים שונים ב-Java.
דצמבר 28, 2019 · 3 דקות · אוסמן עזיז