עִברִית

מיזוג או ביטול מיזוג תאים בגיליון עבודה של Excel באמצעות C++

מיזוג וביטול מיזוג תאים הוא תכונה פשוטה ונפוצה של Microsoft Excel. מיזוג תאים עשוי להיות מועיל בתרחישים, לדוגמה, כאשר יש לך גליון עבודה עם מספר עמודות שחולקות את אותה כותרת. אתה יכול למזג את התאים מעל העמודות כדי לתת להם כותרת משותפת. במקרה שלא נדרשים עוד תאים ממוזגים, תוכל לבטל את מיזוגם באותה קלות. ייתכן שתצטרך לבצע משימות אלה בתוך יישומי C++ שלך. לשם כך, מאמר זה ילמד אותך כיצד למזג ולבטל מיזוג תאים בגיליונות עבודה של Excel באופן תכנותי באמצעות C++.
מאי 25, 2021 · 6 דקות · מוחמד אחמד