עִברִית

המר USDZ ל-HTML ב-C#

קבצי USDZ מכילים מידע אוניברסלי של תיאור סצנה על כל אובייקט. הם משמשים בדרך כלל כדי להציג אובייקטים בבהירות ובמדרוג. בעוד שלפעמים ייתכן שיהיה עליך להמיר קובץ USDZ לפורמט דף אינטרנט HTML. על מנת לעמוד בדרישות כאלה, מאמר זה מכסה כיצד להמיר קובץ USDZ לקובץ בפורמט HTML באופן פרוגרמטי ב-C#.
יוני 23, 2022 · 2 דקות · פרחאן רזא