המר HTML ל-PNG, JPEG, BMP, GIF או תמונת TIFF ב-Python

HTML(HyperText Markup Language) הוא פורמט קובץ מוביל עבור דפי אינטרנט הנתמכים על ידי כל הדפדפנים. הוא משמש לעתים קרובות להצגת נתונים ומידע כדף אינטרנט. במקרים מסוימים, ייתכן שנצטרך להמיר מסמך HTML לפורמט תמונה כגון JPG, PNG, TIFF, BMP, GIF, וכו’. במאמר זה, נלמד כיצד להמיר תמונות HTML ל-PNG, JPEG, BMP, GIF או TIFF ב-Python.

 1. Python API להמרת HTML לתמונה
 2. המר HTML לתמונה JPG
 3. המר תמונת HTML לתמונה PNG
 4. המרת HTML ל-BMP
 5. המר HTML לתמונת GIF
 6. המר HTML לתמונה TIFF
 7. מחרוזת HTML לתמונה המרת תמונה

Python API להמרת HTML לתמונה

להמרת HTML לפורמטים של תמונה, נשתמש ב-Aspose.Words for Python API. זהו פתרון שלם לקריאה ולתמרן מסמכים מסוגים שונים באופן פרוגרמטי ביישומי Python. זה מאפשר לנו ליצור, לשנות, להמיר, לעבד ולהדפיס את Microsoft Word (DOC, DOCX, ODT), PDF ו-Web (HTML, Markdown) מסמכים.

אנא התקן את ה-API מ-PyPI באמצעות פקודת ה-pip הבאה במסוף:

> pip install aspose-words

המר תמונת HTML ל-JPG ב-Python

אנו יכולים להמיר בקלות מסמכי HTML לתמונות JPG על ידי ביצוע השלבים המפורטים להלן:

 1. ראשית, טען את קובץ ה-HTML באמצעות המחלקה Document.
 2. לחלופין, ציין את אפשרויות שמירת התמונה באמצעות אובייקט הכיתה ImageSaveOptions.
 3. לאחר מכן, עברו בלולאה בין כל הדפים במסמך.
 4. לאחר מכן, חלץ כל עמוד בשיטת extractpages() .
 5. לבסוף, שמור את הדף כ-JPG בשיטת save().

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להמיר תמונות HTML ל-JPG ב-Python.

# דוגמה זו מדגימה כיצד להמיר מסמך HTML לתמונות JPG.
import aspose.words as aw

# טען מסמך Word קיים
doc = aw.Document("C:\\Files\\sample.html")

# ציין אפשרויות שמירת תמונה
# הגדר פורמט שמירה כ-JPEG
imageOptions = aw.saving.ImageSaveOptions(aw.SaveFormat.JPEG)

# הגדר את המאפיין "JpegQuality" ל-"10" כדי להשתמש בדחיסה חזקה יותר בעת עיבוד המסמך.
# זה יקטין את גודל הקובץ של המסמך, אבל התמונה תציג חפצי דחיסה בולטים יותר.
imageOptions.jpeg_quality = 10

# שנה את הרזולוציה האופקית.
# ערך ברירת המחדל עבור מאפיינים אלה הוא 96.0, עבור רזולוציה של 96dpi.
# באופן דומה, שנה רזולוציה אנכית על ידי הגדרת vertical_resolution 
imageOptions.horizontal_resolution = 72

# שמור את הדפים כ-JPG
for page in range(0, doc.page_count):
  extractedPage = doc.extract_pages(page, 1)
  extractedPage.save(f"C:\\Files\\Images\\Page_{page + 1}.jpg", imageOptions)
המר תמונת HTML ל-JPG/JPEG ב-Python

המר תמונת HTML ל-PNG ב-Python

אנו יכולים להמיר מסמכי HTML לתמונות PNG על ידי ביצוע השלבים המפורטים להלן:

 1. ראשית, טען את קובץ ה-HTML באמצעות המחלקה Document.
 2. לאחר מכן, צור מופע של המחלקה ImageSaveOptions.
 3. לאחר מכן, ציין את אפשרויות שמירת התמונה כגון בהירות תמונה, ניגודיות תמונה.
 4. לאחר מכן, עברו בלולאה בין כל הדפים במסמך.
 5. לאחר מכן, חלץ כל עמוד בשיטת extractpages() .
 6. לבסוף, שמור את הדף כ-JPG בשיטת save().

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להמיר HTML לתמונות PNG ב-Python.

# דוגמה זו מדגימה כיצד להמיר מסמך HTML לתמונות PNG.
import aspose.words as aw

# טען מסמך Word קיים
doc = aw.Document("C:\\Files\\sample.html")

# ציין אפשרויות שמירת תמונה
# הגדר פורמט שמירה כ-PNG
imageOptions = aw.saving.ImageSaveOptions(aw.SaveFormat.PNG)

# שנה את הבהירות והניגודיות של התמונה.
# שניהם בסולם 0-1 והם ב-0.5 כברירת מחדל.
imageOptions.image_brightness = 0.3
imageOptions.image_contrast = 0.7

# שמור את הדפים כ-PNG
for page in range(0, doc.page_count):
  extractedPage = doc.extract_pages(page, 1)
  extractedPage.save(f"C:\\Files\\Images\\Page_{page + 1}.png", imageOptions)

המרת HTML ל-BMP ב-Python

אנו יכולים להמיר מסמכי HTML לתמונות BMP על ידי ביצוע השלבים המפורטים להלן:

 1. ראשית, טען את קובץ ה-HTML באמצעות המחלקה Document.
 2. לאחר מכן, עברו בלולאה בין כל הדפים במסמך.
 3. לאחר מכן, חלץ כל עמוד בשיטת extractpages() .
 4. לבסוף, שמור את הדף כ-JPG בשיטת save().

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להמיר HTML לתמונות BMP ב-Python.

# דוגמה זו מדגימה כיצד להמיר מסמך HTML לתמונות BMP.
import aspose.words as aw

# טען מסמך Word קיים
doc = aw.Document("C:\\Files\\sample.html")

# שמור את הדפים בתור BMP
for page in range(0, doc.page_count):
  extractedPage = doc.extract_pages(page, 1)
  extractedPage.save(f"C:\\Files\\Images\\Page_{page + 1}.bmp")

המרת HTML לתמונת GIF ב- Python

באופן דומה, אנו יכולים גם להמיר מסמכי HTML לתמונות GIF על ידי ביצוע השלבים שהוזכרו קודם לכן. עם זאת, אנחנו רק צריכים לשמור את התמונות כ-GIF עם סיומת “.gif” בשלב מס’ 4.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להמיר HTML לתמונות GIF ב-Python.

# דוגמה זו מדגימה כיצד להמיר מסמך HTML לתמונות GIF.
import aspose.words as aw

# טען מסמך Word קיים
doc = aw.Document("C:\\Files\\sample.html")

# שמור את הדפים כ-GIF
for page in range(0, doc.page_count):
  extractedPage = doc.extract_pages(page, 1)
  extractedPage.save(f"C:\\Files\\Images\\Page_{page + 1}.gif")

המר HTML לתמונה TIFF ב- Python

אנו יכולים גם להמיר מסמכי HTML לתמונות TIFF על ידי ביצוע השלבים המפורטים להלן:

 1. טען את קובץ ה-HTML באמצעות המחלקה Document.
 2. שמור את המסמך כ-TIFF באמצעות שיטת save() .

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להמיר מסמך HTML לתמונת TIFF ב-Python.

# דוגמה זו מדגימה כיצד להמיר מסמך HTML לתמונות TIFF.
import aspose.words as aw

# טען מסמך Word קיים
doc = aw.Document("C:\\Files\\sample.html")

# שמור את המסמך כ-TIFF
doc.save(f"C:\\Files\\Images\\Output.tiff")
המרת HTML לתמונה TIFF ב- Python

מחרוזת HTML לתמונה המרת פייתון

אנו יכולים ליצור קובץ תמונה ממחרוזת HTML באופן דינמי על ידי ביצוע השלבים המפורטים להלן:

 1. ראשית, צור מופע של המחלקה Document.
 2. לאחר מכן, צור מופע של המחלקה DocumentBuilder.
 3. לאחר מכן, הכנס מחרוזת HTML באמצעות שיטת inserthtml() .
 4. לבסוף, שמור את המסמך כ-JPG בשיטת save().

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להמיר מחרוזת HTML לתמונת JPG ב-Python.

# דוגמה זו מדגימה כיצד להמיר מחרוזת HTML לתמונה.
import aspose.words as aw

# צור אובייקט מסמך
doc = aw.Document()

# צור אובייקט של בונה מסמכים
builder = aw.DocumentBuilder(doc)

# הכנס HTML
builder.insert_html("<ul>\r\n" +
  "<li>Item1</li>\r\n" +
  "<li>Item2</li>\r\n" +
  "</ul>")

# שמור את המסמך כ-JPG
doc.save(f"C:\\Files\\Output.jpg")
המרת מחרוזת HTML לתמונה ב- Python

קבל רישיון חינם

אתה יכול לקבל רישיון זמני בחינם כדי לנסות את Aspose.Words עבור Python ללא מגבלות הערכה.

סיכום

במאמר זה למדנו כיצד:

 • המרת מסמכי HTML לתמונות באופן פרוגרמטי;
 • להמיר את התוכן של קובץ HTML לתמונות PNG, JPEG, BMP, GIF או TIFF;
 • ליצור מסמך HTML ולהמיר אותו לתמונה באמצעות Python.

בנוסף, תוכל ללמוד עוד על ה-API באמצעות תיעוד. בכל מקרה של אי בהירות, אנא אל תהסס לפנות אלינו בפורום.

ראה גם