העתק תוכן ממסמך אחד למשנהו ב-python

במקרים שונים, ייתכן שיהיה עליך להעתיק את התוכן של מסמך Word לאחר. כמו כן, ייתכן שיהיה עליך ליצור שיבוט של מסמך Word המקורי. כדי להפוך פעולות אלו לאוטומטיות, מאמר זה מכסה כיצד להעתיק את התוכן ממסמך Word אחד לאחר ב-Python. יתר על כן, תלמד כיצד ליצור עותק של מסמכי Word באופן תוכנתי.

ספריית Python להעתקת תוכן של מסמכי Word

כדי להעתיק את התוכן של מסמכי Word, נשתמש ב-Aspose.Words for Python. זוהי ספרייה עשירה בתכונות ליישום תכונות עיבוד תמלילים מתוך יישומי Python שלך. אתה יכול להתקין אותו מ-PyPI באמצעות פקודת ה-pip הבאה.

pip install aspose-words 

העתק תוכן של מסמך Word למסמך אחר באמצעות Python

ראשית, בואו נבדוק כיצד להעתיק את התוכן של מסמך Word לאחר. להלן השלבים לביצוע פעולה זו ב- Python.

  • טען את מסמך המקור של Word באמצעות מחלקת Document.
  • באופן דומה, טען את מסמך היעד באמצעות Document class.
  • העתק את התוכן של מסמך המקור של Word למסמך היעד באמצעות שיטת Document.appenddocument(Document, ImportFormatMode).
  • שמור את מסמך היעד באמצעות שיטת Document.save(string).

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להעתיק את התוכן של מסמך Word לאחר ב-Python.

import aspose.words as aw

# טען את מסמכי Word
docSrc = aw.Document("document1.docx")
docDest = aw.Document("document2.docx")

# העתק את התוכן ממסמך מקור למסמך יעד
docDest.append_document(docSrc, aw.ImportFormatMode.KEEP_SOURCE_FORMATTING)

# שמור את מסמך היעד כקובץ DOCX
docDest.save("final-document.docx")

צור עותק של מסמך Word ב- Python

אתה יכול גם לשכפל מסמך Word באמצעות Aspose.Words עבור Python. במילים אחרות, אתה יכול להעתיק את התוכן של מסמך Word למסמך חדש. השלבים הבאים מראים כיצד ליצור עותק של מסמך Word באמצעות Python.

  • טען את מסמך Word באמצעות מחלקה Document.
  • צור שיבוט באמצעות שיטת Document.clone().asdocument().
  • שמור את המסמך המשובט באמצעות שיטת Document.save(string).

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד ליצור עותק של קובץ Word DOCX ב-Python.

import aspose.words as aw

# טען את מסמך ה-Word לשיבוט
doc = aw.Document("document1.docx")

# לשכפל את המסמך
clonedDoc = doc.clone().as_document()

# לתפעל מסמך משובט באמצעות אובייקט clonedDoc

# שמור את המסמך כקובץ DOCX
clonedDoc.save("cloned-document.docx")

קבל רישיון API בחינם

אתה יכול לקבל רישיון זמני על מנת להשתמש ב-Aspose.Words עבור Python ללא מגבלות הערכה.

סיכום

במאמר זה למדת כיצד להעתיק את התוכן של מסמך Word לאחר ב-Python. יתר על כן, ראית כיצד לשכפל מסמך Word כמסמך חדש באופן תוכנתי. Aspose.Words for Python מספק מגוון רחב של תכונות אחרות שתוכלו לחקור באמצעות תיעוד. כמו כן, אתה יכול לשאול את השאלות שלך דרך הפורום שלנו.

ראה גם