Konwersja DAE do OBJ

DAE jest akronimem dla pliku Digital Asset Exchange i jest powszechnie używany przez aplikacje do przetwarzania grafiki. Z tego artykułu dowiesz się, jak łatwo przekonwertować plik DAE do pliku OBJ w kilku prostych krokach.

Konwerter plików DAE na OBJ – instalacja C# API

Aspose.3D for .NET API obsługuje konwersję plików DAE. Można go używać do manipulowania scenami lub plikami 3D bez potrzeby używania aplikacji do modelowania 3D. Możesz po prostu zainstalować API, pobierając pliki DLL z sekcji New Releases lub użyć następującego polecenia instalacji na konsoli NuGet w Visual Studio:

PM> Install-Package Aspose.3D

Konwertuj DAE na plik OBJ za pomocą C#

Możesz przekonwertować plik DAE na plik OBJ, wykonując następujące czynności:

  1. Załaduj wejściowy plik DAE, używając klasy Scene.
  2. Zainicjuj instancję klasy ObjSaveOptions.
  3. Określ różne właściwości w oparciu o swoje wymagania.
  4. Konwertuj DAE na plik OBJ.

Poniższy kod pokazuje, jak programowo przekonwertować plik DAE na plik OBJ za pomocą języka C#:

// Załaduj wejściowy plik DAE, używając klasy Scene.
Scene scene = new Scene("Sample.dae");

// Zainicjuj instancję klasy ObjSaveOptions 
Aspose.ThreeD.Formats.ObjSaveOptions options = new Aspose.ThreeD.Formats.ObjSaveOptions();
options.EnableMaterials = true;
            
// Konwertuj DAE na plik OBJ 
scene.Save("Sample.obj", options);

Uzyskaj bezpłatną tymczasową licencję

Możesz w pełni przetestować interfejs API, prosząc o Bezpłatną licencję tymczasową. Pozwoli Ci przetestować wszystkie funkcje bez żadnych ograniczeń.

Wniosek

Podsumowując, nauczyłeś się konfigurować API i efektywnie konwertować plik DAE do pliku OBJ. Co więcej, zbadałeś wszystkie kroki i szczegółową próbkę kodu jako demonstrację konwersji. Dzięki temu można szybko i łatwo zintegrować tę funkcję z aplikacjami opartymi na platformie .NET. Ponadto zachęcamy do odwiedzenia API Dokumentacja, aby uzyskać więcej informacji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z nami za pośrednictwem Bezpłatnego forum wsparcia.

Zobacz też