Konwertuj FBX RVM csharp

Format pliku FBX został wprowadzony w celu zapewnienia zgodności plików między różnymi aplikacjami do tworzenia treści cyfrowych. Co więcej, możesz programowo przekonwertować FBX na RVM, a także RVM na FBX, używając języka C# w swoich aplikacjach .NET. Ta konwersja formatu pliku jest pomocna, ponieważ pliki RVM obsługują kilka czynników, w tym geometrię, tekstury, kamery, etykiety itp. Przejdźmy do dalszych szczegółów na temat konwersji:

Konwerter FBX na RVM lub RVM na FBX – instalacja C# API

Aspose.3D for .NET API obsługuje pracę z formatami plików FBX i RVM. Może wydajnie konwertować między tymi formatami plików za pomocą kilku prostych wywołań API. Możesz łatwo skonfigurować interfejs API, pobierając plik DLL z sekcji Downloads lub za pomocą następującego polecenia instalacji NuGet w środowisku Microsoft Visual Studio IDE.

PM> Install-Package Aspose.3D

Konwertuj FBX na RVM programowo za pomocą C#

Możesz przekonwertować pliki FBX na RVM, wykonując następujące czynności:

  1. Załaduj wejściowy plik FBX.
  2. Zainicjuj obiekt klasy RvmSaveOptions.
  3. Zapisz wyjściowy plik RVM.

Poniższy fragment kodu jest oparty na tych krokach. Wyjaśnia programową konwersję pliku FBX do RVM przy użyciu C#:

// Załaduj wejściowy plik FBX
Scene document = new Scene("Test.fbx");

// Zainicjuj obiekt klasy RvmSaveOptions
RvmSaveOptions options = new RvmSaveOptions();

// Zapisz wyjściowy plik RVM
document.Save("output.rvm", options);

Programowo konwertuj RVM na FBX za pomocą C#

Pliki RVM można zapisywać zarówno w formacie binarnym, jak i ASCII. Zasadniczo jest to związane z Systemem Zarządzania Projektami Zakładów firmy AVEVA, który służy do zarządzania projektami. Wykonaj poniższe czynności, aby przekonwertować plik RVM na plik w formacie FBX:

  1. Załaduj wejściowy plik RVM.
  2. Zainicjuj obiekt klasy FbxSaveOptions.
  3. Zapisz wyjściowy plik FBX.

Poniższy kod wyjaśnia, jak programowo przekonwertować plik RVM na plik FBX przy użyciu języka C#:

// Załaduj wejściowy plik RVM
Scene document = new Scene("Test.rvm");

// Zainicjuj obiekt klasy FbxSaveOptions
FbxSaveOptions options = new FbxSaveOptions();

// Zapisz wyjściowy plik FBX
document.Save("output.fbx", options);

Wniosek

Podsumowując, nauczyłeś się programowo konwertować pliki FBX do RVM oraz RVM do plików FBX przy użyciu języka C#. Możesz włączyć tę funkcję do swoich aplikacji opartych na platformie .NET. Co więcej, Aspose.3D for .NET API oferuje obsługę kilku innych formatów plików. Możesz dowiedzieć się więcej o funkcjach, odwiedzając API Dokumentacja. Ponadto w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami na bezpłatnym forum pomocy technicznej.

Zobacz też