Konwertuj FBX RVM

Pliki FBX są powszechnie używane do wymiany informacji między różnymi aplikacjami do manipulacji plikami 3D. W niektórych sytuacjach może być konieczna konwersja plików FBX na RVM lub RVM na pliki FBX. Pliki RVM są przydatne, ponieważ zawierają informacje o teksturze, geometrii, geometrii i etykietach obiektów. Zapoznaj się z poniższymi sekcjami, aby poznać scenariusze konwersji.

Konwerter FBX na RVM lub RVM na FBX – instalacja Java API

Aspose.3D for Java API obsługuje konwersję plików FBX i RVM, a także kilka innych formatów plików. Możesz skonfigurować API, pobierając plik JAR z sekcji New Releases lub z następującymi konfiguracjami Mavena:

Magazyn:

 <repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
  </repository>
</repositories>

Zależność:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-3d</artifactId>
    <version>21.11</version>
  </dependency>
</dependencies>

Konwertuj FBX na RVM programowo przy użyciu języka Java

Możesz przekonwertować pliki FBX na RVM, wykonując poniższe czynności:

 1. Załaduj wejściowy plik FBX z klasą Scene.
 2. Utwórz instancję obiektu klasy RvmSaveOptions.
 3. Zapisz wyjściowy plik RVM.

Poniższy przykładowy kod wyjaśnia, jak programowo przekonwertować plik FBX na plik RVM przy użyciu języka Java:

// Załaduj wejściowy plik FBX
Scene document = new Scene("Test.fbx");

// Zainicjuj obiekt klasy RvmSaveOptions
RvmSaveOptions options = new RvmSaveOptions();

// Zapisz wyjściowy plik RVM
document.save("output.rvm", options);

Konwertuj RVM na FBX Programowo za pomocą Java

Musisz wykonać poniższe kroki, aby przekonwertować plik RVM na plik FBX:

 1. Załaduj wejściowy plik RVM przy użyciu klasy Scene.
 2. Zadeklaruj obiekt klasy FbxSaveOptions.
 3. Zapisz wyjściowy plik FBX.

Poniższy fragment kodu pokazuje, jak programowo przekonwertować plik RVM na plik FBX w Javie:

// Załaduj wejściowy plik RVM
Scene document = new Scene("Test.rvm");

// Zainicjuj obiekt klasy FbxSaveOptions
FbxSaveOptions options = new FbxSaveOptions(FileFormat.FBX7500ASCII);

// Zapisz wyjściowy plik FBX
document.save("output.fbx", options);

Wniosek

W tym artykule zbadałeś, jak konwertować pliki FBX na RVM lub RVM na pliki FBX w Javie. Możesz sprawdzić różne inne funkcje API, odwiedzając dokumentację. Ponadto prosimy o kontakt z nami na darmowym forum wsparcia w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

Zobacz też