Konwertuj OBJ na STL Python

Plik OBJ jest produktem końcowym procesu modelowania 3D, zwykle generowanym przez oprogramowanie CAD. Jest to plik definicji geometrii, który zawiera wierzchołki, wierzchołki normalne, wierzchołki itp. W niektórych przypadkach może być konieczna konwersja pliku OBJ do formatu STL. Plik STL zawiera informacje o grafice wektorowej 3D. W tym artykule dowiemy się, jak przekonwertować plik OBJ do formatu STL w Python.

Ten artykuł obejmuje następujące tematy:

 1. Python OBJ to STL Converter – Free Download
 2. Kroki konwersji OBJ na STL
 3. Konwertuj plik OBJ na STL
 4. Konwertuj OBJ na STL z opcjami w Python

Python OBJ to STL Converter – Darmowe pobieranie

Do konwersji OBJ na STL użyjemy API Aspose.3D for Python. Umożliwia konwersję różnych formatów plików 3D. Interfejs API obsługuje również pracę z geometrią i hierarchią scen oraz animowanie obiektów w scenie 3D.

Klasa Scene interfejsu API jest obiektem najwyższego poziomu, który zawiera węzły, geometrie, materiały, tekstury, animacje, pozy, sceny podrzędne itp. Metoda fromfile(string) ta klasa otwiera scenę z podanej ścieżki pliku. Zapewnia również metodę save(string, SaveOptions), która zapisuje scenę w określonej ścieżce. Klasa StlSaveOptions API umożliwia określenie opcji zapisu dla formatu STL.

Proszę pobierz pakiet lub zainstaluj interfejs API z PyPI, używając następującego polecenia pip w konsoli:

pip install aspose-3d

Jak przekonwertować OBJ na STL

Możemy łatwo przekonwertować plik OBJ do formatu STL, wykonując czynności podane poniżej:

 • Załaduj plik OBJ.
 • Określ opcje zapisu STL.
 • Zapisz OBJ jako STL.

W poniższej sekcji opisano, jak przekształcić te kroki w kod Python i przekonwertować plik OBJ na format STL.

Konwertuj OBJ na STL za pomocą Python

Możemy przekonwertować plik OBJ do formatu STL, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Najpierw załaduj wejściowy plik OBJ za pomocą metody Scene.fromfile().
 2. Następnie utwórz instancję klasy StlSaveOptions.
 3. Na koniec wywołaj metodę save() , aby zapisać ją jako STL. Pobiera wyjściową ścieżkę pliku STL i StlSaveOptions jako argumenty.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować OBJ na STL w języku Python.

# Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować OBJ na STL.
# Załaduj wejściowy plik OBJ z klasą Scene.
scene = Scene.from_file("C:\\Files\\3D\\sample.obj");

# Zainicjuj obiekt klasy STLSaveOptions.
stlSaveOptions = StlSaveOptions();

# Konwertuj OBJ na plik STL.
scene.save("C:\\Files\\3D\\sample_out.stl", stlSaveOptions);

Konwertuj OBJ na STL z opcjami w Python

Możemy określić opcje zapisu STL podczas konwersji pliku OBJ do formatu STL, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Najpierw załaduj wejściowy plik OBJ za pomocą metody Scene.fromfile().
 2. Następnie utwórz instancję klasy StlSaveOptions.
 3. Następnie określ opcje zapisu STL, takie jak flipcoordinatesystem, lookuppaths itp.
 4. Na koniec wywołaj metodę save() , aby zapisać ją jako STL. Pobiera wyjściową ścieżkę pliku STL i StlSaveOptions jako argumenty.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować OBJ na STL z opcjami zapisu STL w języku Python.

# Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować OBJ na STL za pomocą opcji zapisu.
# Załaduj wejściowy plik OBJ z klasą Scene.
scene = Scene.from_file("C:\\Files\\3D\\sample.obj");

# Zainicjuj obiekt klasy STLSaveOptions.
stlSaveOptions = StlSaveOptions();

# Odwróć układ współrzędnych.
stlSaveOptions.flip_coordinate_system = True

# Skonfiguruj ścieżki wyszukiwania, aby umożliwić importerowi znalezienie zewnętrznych zależności.
dataDir = "C:\\Files\\3D\\"
paths = [ dataDir]
stlSaveOptions.lookup_paths = repr(paths)

# Konwertuj OBJ na plik STL.
scene.save("C:\\Files\\3D\\sample_out.stl", stlSaveOptions);

Uzyskaj bezpłatną tymczasową licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby wypróbować Aspose.3D for Python bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wypróbuj online

Wypróbuj następujące bezpłatne narzędzie online do konwersji OBJ na STL, które zostało opracowane przy użyciu powyższego interfejsu API.

https://products.aspose.app/3d/conversion/obj-to-stl

Wniosek

W tym artykule dowiedzieliśmy się, jak przekonwertować OBJ na STL za pomocą Python. Widzieliśmy również, jak programowo określić różne opcje zapisu STL. Poza tym możesz dowiedzieć się więcej o Aspose.3D for Python API korzystając z documentation. W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt na naszym bezpłatnym forum pomocy technicznej.

Zobacz też