USDZ na PDF Java

Pliki USDZ zawierają dane dotyczące cieniowania, deformacji szkieletu i innych aspektów scen 3D. W niektórych sytuacjach możesz chcieć przekonwertować plik USDZ na format PDF, ponieważ pliki PDF są szeroko obsługiwane na wielu platformach. W przypadku takich wymagań w tym artykule wyjaśniono, jak przekonwertować USDZ na pliki PDF w Javie.

Konwerter plików USDZ na PDF – instalacja Java API

Aspose.3D for Java API może służyć do tworzenia, edytowania lub manipulowania plikami i scenami 3D. Możesz skonfigurować API, pobierając jego plik JAR ze strony Downloads lub wklejając następujące konfiguracje w pliku pom.xml swojego projektu, aby uzyskać dostęp do API z Aspose Repository:

Magazyn:

 <repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
  </repository>
</repositories>

Zależność:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-3d</artifactId>
    <version>22.4</version>
  </dependency>
</dependencies>

Konwertuj USDZ na plik PDF w Javie

Możesz przekonwertować plik USDZ na plik PDF, wykonując następujące czynności:

 1. Załaduj wejściowy plik USDZ, używając obiektu klasy Scene.
 2. Utwórz instancję klasy PdfSaveOptions.
 3. Konwertuj USDZ na plik PDF.

Poniższy fragment kodu wyjaśnia, jak programowo przekonwertować USDZ na plik PDF w Javie:

// Załaduj wejściowy plik USDZ
Scene scene = new Scene();
scene.open("sample.usdz");

// Utwórz instancję klasy PdfSaveOptions 
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();

// Konwertuj USDZ na plik PDF 
scene.save("sample.pdf", options);

Uzyskaj bezpłatną tymczasową licencję

Możesz ocenić interfejs API bez znaku wodnego lub ograniczeń oceny, prosząc o bezpłatną licencję tymczasową.

Wersja demonstracyjna online

Wypróbuj aplikację internetową USDZ to PDF Converter opracowaną przy użyciu powyższego interfejsu API.

Wniosek

W tym artykule zbadałeś, jak programowo konwertować pliki USDZ na PDF w Javie. Konwersja jest wykonywana wydajnie z wynikami o wysokiej wierności. Ponadto możesz sprawdzić kilka innych funkcji oferowanych przez API, odwiedzając sekcję dokumentacja. Zachęcamy do omówienia wszelkich wymagań lub zapytań, pisząc do nas na forum.

Zobacz też

Konwertuj DAE na plik OBJ w Javie