USDZ na FBX C#

Pliki USDZ są powszechnie używane do wymiany informacji o grafice komputerowej 3D. Ten format pliku zapewnia wysokowydajne funkcje renderowania i pobierania danych. Podobnie format pliku FBX jest oparty na modelu, który może być wykorzystywany przez kilka aplikacji do tworzenia treści. W niektórych przypadkach może być konieczna konwersja USDZ do formatu FBX. W przypadku takich wymagań w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik USDZ na plik FBX w języku C#.

Konwersja pliku USDZ na FBX – instalacja .NET API

Aspose.3D for .NET API może pracować z różnymi formatami plików trójwymiarowych. Możesz łatwo uzyskać dostęp do API, pobierając najnowszą wersję jego plików DLL z sekcji Downloads lub instalując go z galerii NuGet za pomocą następującego polecenia:

PM> Install-Package Aspose.3D

Konwertuj USDZ na plik FBX w C#

Możesz przekonwertować plik USDZ na plik FBX, wykonując następujące czynności:

  1. Zainicjuj obiekt klasy Scene, aby załadować wejściowy plik USDZ.
  2. Utwórz instancję klasy FbxSaveOptions.
  3. Wyeksportuj plik w formacie USDZ do formatu FBX.

Poniższy przykładowy kod wyjaśnia, jak programowo przekonwertować plik USDZ na plik FBX w języku C#:

// Załaduj wejściowy plik USDZ
Scene scene = new Scene();
scene.Open("Test.usdz");

// Zainicjuj obiekt klasy FbxSaveOptions
FbxSaveOptions saveOptions = new FbxSaveOptions(FileFormat.FBX7400ASCII);

// Zapisz wyjściowy plik FBX
scene.Save("Sample.fbx", saveOptions);

Uzyskaj bezpłatną tymczasową licencję

Możesz ocenić wszystkie funkcje interfejsu API bez żadnych ograniczeń ewaluacyjnych ani znaku wodnego, prosząc o bezpłatną licencję tymczasową.

Wniosek

W tym artykule zbadałeś, jak programowo przekonwertować plik USDZ na format FBX w języku C#. Możesz skalować tę funkcję konwersji za pomocą przetwarzania wielowątkowego, aby eksportować kilka plików jednocześnie. Ponadto wiele innych formatów plików można konwertować lub modyfikować, jak omówiono w sekcji dokumentacja. Prosimy o kontakt na forum w przypadku jakichkolwiek pytań.

Zobacz też

Konwertuj plik OBJ na plik USDZ programowo w języku C#