Konwertuj USDZ na HTML online

Pliki USDZ są powszechnie używane do wyświetlania treści w rzeczywistości rozszerzonej lub rzeczywistości wirtualnej, gdzie można oglądać dane wizualne pod dowolnym kątem oraz powiększać lub pomniejszać, aby obserwować lub modyfikować projekty. Jeśli jednak chcesz wyświetlić plik USDZ na stronie internetowej, musisz przekonwertować go do formatu HTML, który jest językiem znaczników używanym do tworzenia stron internetowych. W tym poście na blogu omówimy proces konwersji pliku USDZ do formatu HTML online, a także przewodnik programisty, który umożliwia dodanie tej funkcji do produktów lub aplikacji.

Poniższe nagłówki opisują konwersję USDZ na HTML zgodnie z Twoimi wymaganiami:

 1. USDZ do HTML – konwersja online
 2. Jak przekonwertować USDZ na HTML online za darmo
 3. Podręcznik programisty dotyczący konwertera USDZ na HTML
 4. Konwertuj USDZ na HTML w C#
 5. Konwertuj USDZ na HTML w Javie
 6. Konwersja USDZ na HTML w Python
 7. Darmowy konwerter USDZ na HTML – zasoby szkoleniowe

USDZ do HTML — konwersja online

To bezpłatne narzędzie do konwersji USDZ na HTML wydajnie konwertuje pliki USDZ na stronę HTML. Wystarczy wykonać kilka kliknięć i pobrać plik wyjściowy po konwersji.

Korzystając z tego narzędzia do konwersji online, możesz wyeksportować USDZ do strony HTML z dowolnego urządzenia lub systemu operacyjnego. Nie wymaga żadnego logowania ani rejestracji za pomocą adresu e-mail.

Dbamy o prywatność danych i bezpieczeństwo Twoich plików, dlatego dane zostaną usunięte z serwerów po 24 godzinach.

Jak przekonwertować USDZ na HTML online za darmo

 1. Przeglądaj źródłowy plik USDZ ze swojego systemu plików lub udostępnij link do Dysku lub DropBox.
 2. Ustaw format wyjściowy HTML.
 3. Pobierz wyjściowy plik HTML.

Przewodnik programisty dotyczący konwertera USDZ na HTML

Ten Podręcznik programisty zawiera informacje na temat integracji funkcji konwersji USDZ na HTML w aplikacjach.

Konwertuj USDZ na HTML w C#

Wykonaj poniższe czynności, aby przekonwertować USDZ na plik HTML w języku C#:

 • Zainstaluj bibliotekę Aspose.3D for .NET w swoim środowisku.
 • Załaduj źródłowy plik USDZ z klasą Scene.
 • Zainicjuj obiekt klasy Html5SaveOptions.
 • Zapisz wyjściowy plik HTML.

Poniższy fragment kodu pokazuje, jak przekonwertować USDZ na HTML w języku C#:

// Load the input USDZ file
Scene scene = new Scene();
scene.Open("Sample.usdz");

// Create an instance of Html5SaveOptions class 
Html5SaveOptions options = new Html5SaveOptions();

// Convert USDZ to HTML file
scene.Save("output.html", options);

Konwertuj USDZ na HTML w Javie

Poniższe kroki opisują, jak przekonwertować USDZ na HTML w Javie:

 • Skonfiguruj bibliotekę Aspose.3D for Java w swoim systemie.
 • Otwórz scenę za pomocą metody open().
 • Utwórz instancję klasy Html5SaveOptions.
 • Eksportuj USDZ do formatu HTML.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować USDZ na stronę HTML:

// Load the input USDZ file
Scene scene = new Scene();
scene.open("Test.usdz");

// Create an instance of Html5SaveOptions class 
Html5SaveOptions options = new Html5SaveOptions();

// Convert USDZ to HTML file
scene.save("output.html", options);

Konwersja USDZ na HTML w Python

Możesz wyrenderować plik USDZ na stronę internetową HTML za pomocą następującego przykładowego kodu:

# Import Aspose.3D library 
import aspose.threed as a3d

# Load the source USDZ file
scene = a3d.Scene.from_file("Input.usdz")

# Export the output HTML file
scene.save("Output.html")

Darmowy konwerter USDZ na HTML — zasoby edukacyjne

Możesz przekonwertować USDZ na HTML online za darmo lub stworzyć własny konwerter z natywnymi lub chmurowymi interfejsami API. Możesz jednak znaleźć kilka innych zasobów online, aby lepiej zrozumieć inne funkcje interfejsów API.

Biblioteka Aspose.3D do konwersji USDZ na HTML — uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz poprosić o bezpłatną licencję tymczasową, aby uniknąć ograniczeń ewaluacyjnych lub znaków wodnych.

Wniosek

Podsumowując, zrozumiałeś, jak bezpłatnie przekonwertować USDZ na stronę HTML online. Podobnie możesz przekonwertować USDZ na HTML w językach C#, Java lub Python, aby zintegrować tę funkcję ze swoimi aplikacjami. W przypadku jakichkolwiek niejasności napisz do nas na bezpłatne forum pomocy.

Zobacz też