Konwertuj GLB na FBX

GLB i FBX to dwa najbardziej popularne i kompatybilne formaty modeli 3D. W tym artykule pokażemy, jak przekonwertować GLB na FBX online w ciągu kilku minut za pomocą bezpłatnego narzędzia do konwersji GLB. Przeprowadzimy Cię przez cały proces od początku do końca. Obejmuje to internetowy konwerter GLB do tworzenia własnych aplikacji do konwersji i zapisywania pliku GLB jako FBX. Zacznijmy!

Konwertuj GLB na FBX online

Konwertuj modele 3D w formacie GLB na format FBX za pomocą naszego darmowego konwertera GLB na FBX online. Żadne dodatkowe oprogramowanie ani wtyczki nie są wymagane, ponieważ jest to narzędzie internetowe, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Jak przekonwertować GLB na FBX online

 1. Upuść lub prześlij swój plik GLB. Możesz również przesłać go z Dropbox lub Dysku Google.
 2. Wybierz FBX z listy rozwijanej Zapisz jako, jeśli nie został jeszcze wybrany.
 3. Naciśnij przycisk Konwertuj teraz, aby rozpocząć proces konwersji.
 4. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę pobierania.
 5. Pobierz przekonwertowany plik FBX, klikając przycisk POBIERZ TERAZ.

Pamiętaj, że nasze serwery usuną Twoje pliki po 24 godzinach, a po tym czasie linki do pobierania przestaną działać.

Po co konwertować plik GLB na FBX?

Konwersja pliku GLB do formatu FBX może otworzyć nowe możliwości dla twoich modeli 3D. Poniżej znajdziesz kilka kluczowych zalet konwersji pliku GLB do FBX.

 • Różnorodne oprogramowanie 3D, w tym Autodesk 3D Max, Maya i Unity, obsługuje FBX.
 • Format FBX obsługuje szeroki zakres danych, w tym animacje, materiały i kamery, które można łatwo eksportować i importować.
 • Pliki FBX są mniejsze niż GLB, co czyni je bardziej odpowiednimi do udostępniania online i współpracy.
 • FBX pozwala na lepszą kontrolę nad danymi i zasobami, ułatwiając zmianę lub aktualizację modelu 3D.
 • W porównaniu do GLB, FBX obsługuje bardziej zaawansowane funkcje, takie jak kolor wierzchołków, cele morph i wiele zestawów UV. Te funkcje nie są obsługiwane przez GLB.

Konwerter GLB na FBX — przewodnik programisty

Jako programista możesz łatwo opracować własną aplikację konwertującą GLB na FBX, korzystając z biblioteki Aspose.3D. Pozwala programistom tworzyć, edytować i konwertować pliki 3D, w tym formaty GLB i FBX. W poniższych sekcjach nauczymy się, jak używać Aspose.3D do zbudowania własnego konwertera GLB w celu konwersji pliku GLB do formatu FBX.

Konwertuj GLB na FBX w C#

Możemy przekonwertować plik GLB na format FBX za pomocą Aspose.3D for .NET, wykonując poniższe czynności:

 1. Zainstaluj Aspose.3D for .NET w swojej aplikacji.
 2. Użyj poniższego przykładowego kodu, aby przekonwertować plik GLB na FBX.
// Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować GLB na FBX w języku C#.
// Utwórz instancję klasy Scene
Scene scene = new Scene();

// Załaduj wejściowy plik GLB z klasą Scene
scene.Open("C:\\Files\\sample.glb");

// Zainicjuj opcję zapisywania
var fbxSaveOptions = new FbxSaveOptions(FileFormat.FBX7500Binary);

// Zapisz plik FBX
scene.Save("C:\\Files\\sample_out.fbx", fbxSaveOptions);

Konwertuj plik GLB na FBX w Javie

Podobnie możemy przekonwertować plik GLB na format FBX za pomocą Aspose.3D for Java, wykonując poniższe czynności:

 1. Zainstaluj Aspose.3D dla Java w swojej aplikacji.
 2. Użyj poniższego przykładowego kodu, aby przekonwertować plik GLB na FBX.
// Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować GLB na FBX w Javie.
// Utwórz instancję klasy Scene
Scene scene = new Scene();

// Załaduj wejściowy plik GLB z klasą Scene
scene.open("C:\\Files\\sample.glb");

// Zainicjuj opcje zapisywania
FbxSaveOptions fbxSaveOptions = new FbxSaveOptions(FileFormat.FBX7400ASCII);

// Zapisz plik FBX
scene.save("C:\\Files\\sample_out.fbx", fbxSaveOptions);

Konwerter Python GLB na FBX

Możemy również opracować konwerter GLB na FBX w Python, używając Aspose.3D for Python via .NET.

 1. Zainstaluj Aspose.3D for Python w swojej aplikacji.
 2. Użyj poniższego przykładowego kodu, aby przekonwertować plik GLB na format FBX.
# Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować GLB na FBX w języku Python.
# Załaduj wejściowy plik GLB z klasą Scene.
scene = Scene.from_file("C:\\Files\\sample.glb");

# Zainicjuj opcje zapisywania
fbxSaveOptions = FbxSaveOptions(FileFormat.FBX7500ASCII)

# Zapisz plik FBX
scene.save("C:\\Files\\sample_out.fbx", fbxSaveOptions);

Konwerter GLB na FBX — uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby wypróbować Aspose.3D bez ograniczeń ewaluacyjnych i opracować własny konwerter GLB na FBX.

Jak przekonwertować GLB na FBX — zasoby edukacyjne

Możesz dowiedzieć się więcej o konwersji pliku GLB do formatu FBX i poznać inne funkcje biblioteki Aspose.3D, korzystając z zasobów podanych poniżej:

Wniosek

Konwersja pliku GLB do FBX to świetny sposób na zapewnienie spójności i uporządkowania danych. Dzięki odpowiednim narzędziom i naszemu przewodnikowi krok po kroku możesz z łatwością przekonwertować pliki GLB na powszechnie obsługiwany format FBX w zaledwie kilka minut. Niezależnie od tego, czy przesyłasz dane między aplikacjami, czy otwierasz modele 3D na różnych urządzeniach, proces ten powinien być szybki i bezbolesny, jeśli zostanie wykonany prawidłowo. W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt na naszym bezpłatnym forum pomocy technicznej.

Zobacz też