Generator kodów kreskowych EAN

W tym artykule opisano sposób generowania kodu kreskowego EAN dla dowolnego produktu lub artykułu. Wyjaśnia generowanie kodu kreskowego EAN za pomocą kilku kliknięć za pomocą narzędzia online bez adresu e-mail ani logowania. Ponadto zawiera również przewodnik programisty do generowania różnych typów kodów kreskowych EAN, takich jak EAN 13, EAN 8 itp. Zgodnie z Twoimi wymaganiami.

Poniższe nagłówki dokładniej opisują generowanie kodów kreskowych EAN:

 1. Generator kodów kreskowych EAN online
 2. Jak wygenerować online kod kreskowy EAN 13
 3. Utwórz kod kreskowy EAN w C#
 4. Utwórz kod kreskowy EAN w Javie
 5. Wygeneruj kod kreskowy EAN w Python
 6. Uzyskaj bezpłatną licencję na generator kodów kreskowych EAN
 7. Generowanie kodu kreskowego EAN – zasoby szkoleniowe

Generator kodów kreskowych EAN online

Możesz tworzyć kody kreskowe EAN13, EAN8 i inne rodzaje kodów kreskowych EAN online za pomocą kilku prostych kliknięć. Każdy użytkownik może utworzyć EAN online bez wchodzenia w szczegóły formatów kodów kreskowych. Co więcej, nie martw się o prywatność ani bezpieczeństwo swoich danych, ponieważ usuwamy pliki z naszych serwerów po 24 godzinach.

Jak wygenerować kod kreskowy EAN 13 online

Możesz utworzyć kod kreskowy EAN13, wykonując poniższe czynności:

 1. Wybierz typ EAN jako EAN13 z listy rozwijanej.
 2. Wprowadź tekst kodowy i cyfrę kontrolną jako cyfry.
 3. Ustaw wymiary obrazu lub wybierz rozmiary z predefiniowanych rozmiarów Mały, Średni lub Duży.
 4. Wybierz typ obrazu, taki jak PNG, JPG, SVG itp.
 5. Utwórz kod kreskowy za pomocą przycisku „Generuj kod kreskowy”.

Po wykonaniu tych kroków będziesz mógł pobrać obraz wyjściowy na swój komputer.

Utwórz kod kreskowy EAN w C#

Kod kreskowy EAN można utworzyć w języku C#, wykonując następujące czynności:

 • Utwórz instancję klasy BarcodeGenerator i ustaw EncodeType na EAN13.
 • Ustaw rozmiar w pikselach.
 • Zapisz wygenerowany kod EAN jako obraz.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak utworzyć kod kreskowy EAN w języku C#:

// Initialize an instance of BarcodeGenerator class
BarcodeGenerator gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.EAN13, "1234567890128");

// Set the size in pixels
gen.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 2;

// Save output EAN 13 barcode
gen.Save("Ean13.png", BarCodeImageFormat.Png);

Utwórz kod kreskowy EAN w Javie

Możesz utworzyć kod kreskowy EAN, wykonując poniższe czynności:

 • Utwórz instancję klasy BarcodeGenerator.
 • Określ liczbę pikseli.
 • Wyeksportuj wyjściowy obraz kodu kreskowego EAN13.

Poniższy fragment kodu wyjaśnia, jak utworzyć kod kreskowy EAN w Javie:

// Initialize an instance of BarcodeGenerator class
BarcodeGenerator gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.EAN_13, "1234567890128");

// Set the size in pixels
gen.getParameters().getBarcode().getXDimension().setPixels(2);

// Save output EAN 13 barcode
gen.save("Ean13.png", BarCodeImageFormat.PNG);

Wygeneruj kod kreskowy EAN w Python

Musisz wykonać poniższe kroki, aby wygenerować kod kreskowy EAN w Python:

 • Utwórz obiekt klasy BarcodeGenerator i ustaw kodowanie na EAN 13.
 • Wyrenderuj obraz zawierający kod kreskowy EAN metodą zapisu.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak wygenerować kod kreskowy EAN w Python:

import aspose.barcode as barcode

# Initialize BarcodeGenerator class object
generator = barcode.generation.BarcodeGenerator(barcode.generation.EncodeTypes.EAN13, "1234567890128")

# Generate EAN barcode
generator.save("ean-barcode.png")

Uzyskaj bezpłatną licencję na generator kodów kreskowych EAN

Możesz w pełni przetestować interfejsy API i uniknąć oceny znaku wodnego dzięki bezpłatnej licencji tymczasowej.

Generowanie kodu kreskowego EAN — zasoby edukacyjne

Możesz dokładniej zgłębić ten temat, odwiedzając następujące zasoby szkoleniowe, które omawiają sposób pracy z kodami kreskowymi EAN w aplikacjach lub projektach:

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak utworzyć kod kreskowy EAN z różnymi odmianami, takimi jak EAN13, EAN14, EAN8 itp., aby reprezentować kraj rejestracji lub określony rodzaj produktu. Co więcej, możesz również dowiedzieć się, jak osadzić tę funkcję w aplikacjach C#, Java lub Python za pomocą kilku wywołań API. Poza tym, jeśli chcesz porozmawiać o swoich wątpliwościach, napisz do nas na bezpłatne forum wsparcia.

Zobacz też