Generator kodów kreskowych w Python

Kody kreskowe są nieodzowną częścią każdego rodzaju działalności. Stosowanie kodów kreskowych jest szeroko rozpowszechnione w różnych zastosowaniach, w tym w zarządzaniu zapasami, śledzeniu produktów i systemach punktów sprzedaży. Jako programista często możesz znaleźć się w sytuacji, w której musisz wygenerować kody kreskowe w swojej aplikacji Python. Możemy łatwo generować wysokiej jakości kody kreskowe w aplikacjach Python przy minimalnym wysiłku przy użyciu Aspose.Barcode for Python API. Biblioteka generatora kodów kreskowych Python zostanie szczegółowo omówiona w tym poście na blogu wraz z przewodnikiem krok po kroku dotyczącym jej użycia. Po wykonaniu wspomnianych kroków będziemy mieć własny generator kodów kreskowych w języku Python. Zacznijmy więc.

W tym artykule zostaną omówione następujące tematy:

 1. API API generatora kodów kreskowych Python — bezpłatne pobieranie
 2. Jak stworzyć kod kreskowy w Python?
 3. Konfiguracja i instalacja Aspose.BarCode for Python
 4. Kroki tworzenia kodu kreskowego w Python
 5. Dostosuj wygląd kodu kreskowego
 6. Dostosuj etykietę kodu kreskowego
 7. Pokaż podpisy kodów kreskowych
 8. Zapisywanie i eksportowanie wygenerowanego kodu kreskowego
 9. Uzyskaj bezpłatną licencję
 10. Wygeneruj kod kreskowy online
 11. Zasoby szkoleniowe

Interfejs API generatora kodów kreskowych w języku Python — bezpłatne pobieranie

Aspose.BarCode for Python to potężny i wszechstronny interfejs API do generowania i manipulowania kodami kreskowymi w różnych formatach. Jest to elastyczne i niezawodne narzędzie, które umożliwia programistom tworzenie i odczytywanie różnego rodzaju kodów kreskowych 1D i 2D. Obsługuje ponad 60 typów symboli kodów kreskowych, w tym popularne, takie jak Code 39, Code 128, QR Code, EAN, UPC, PDF147, Data Matrix i złożone kody kreskowe.

Dzięki Aspose.BarCode for Python możemy łatwo generować obrazy kodów kreskowych w różnych formatach plików, takich jak PNG, JPEG i TIFF. Interfejs API zapewnia również możliwość ustawienia właściwości kodu kreskowego, takich jak rozmiar, orientacja, rozdzielczość i inne. Dodatkowo możemy również generować kody kreskowe z niestandardowym kodowaniem danych i wyodrębniać dane z istniejących obrazów kodów kreskowych.

Jeśli szukasz wszechstronnego, niezawodnego i łatwego w użyciu narzędzia do generowania kodów kreskowych, czytnika kodów kreskowych i manipulacji, Aspose.BarCode to świetna opcja do rozważenia.

Jak utworzyć kod kreskowy w Python?

Do tworzenia kodu kreskowego w Python będziemy używać Aspose.BarCode for Python. Możemy łatwo zintegrować go z projektami Python. Jego bogaty zestaw funkcji sprawia, że jest to inteligentny wybór dla programistów poszukujących solidnej i elastycznej biblioteki do generowania i odczytu kodów kreskowych dla języka Python.

Konfiguracja i instalacja Aspose.BarCode for Python

Zanim zaczniemy pisać kod Python do generowania kodów kreskowych, musimy skonfigurować i zainstalować Aspose.BarCode for Python w naszym projekcie Python. Możemy zintegrować go z istniejącym projektem Python lub z nowo utworzonym.

Proszę albo pobrać pakiet albo zainstalować API z PyPI używając następującego polecenia pip w konsoli:

pip install aspose-barcode-for-python-via-net 

Kroki tworzenia kodu kreskowego w Python

Możemy tworzyć kody kreskowe za pomocą Aspose.BarCode for Python, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Najpierw utwórz instancję klasy BarcodeGenerator i ustaw wymagane EncodeTypes .
 2. Następnie określ tekst kodu wejściowego.
 3. Opcjonalnie określ opcje dostosowywania kodu kreskowego.
 4. Na koniec wywołaj metodę save() w celu zapisania wygenerowanego obrazu kodu kreskowego w podanej ścieżce pliku.

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak utworzyć kod kreskowy przy użyciu języka Python.

# Ten przykład kodu pokazuje, jak wygenerować kod kreskowy Code 39 Standard.
import aspose.barcode as barcode

# Zainicjuj generator kodów kreskowych
# Określ typ kodowania
generator = barcode.generation.BarcodeGenerator(barcode.generation.EncodeTypes.CODE_39_STANDARD)

# Tekst kodu
generator.code_text = "1234567890"

# Zapisz wygenerowany kod kreskowy
generator.save("C:\\Files\\Code39Standard.jpg")
Utwórz kod kreskowy w Python.

Utwórz kod kreskowy w Python.

Dostosuj wygląd kodu kreskowego

Możemy dostosować wygląd kodu kreskowego, ustawiając jego rozdzielczość, kolor tła, kolor obramowania, kolor napisów, wysokość obrazu itp. Aby dostosować wygląd kodu kreskowego, wykonaj czynności opisane wcześniej. Musimy jednak ustawić dodatkowe wymagane właściwości.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak dostosować wygląd kodu kreskowego przy użyciu języka Python.

# Ten przykład kodu pokazuje, jak dostosować wygląd kodu kreskowego.
import aspose.barcode as barcode
from aspose.pydrawing import Color

# Zainicjuj generator kodów kreskowych
# Określ typ kodowania
generator = barcode.generation.BarcodeGenerator(barcode.generation.EncodeTypes.CODE_39_STANDARD)

# Tekst kodu
generator.code_text = "1234567890"

# Ustaw rozdzielczość obrazu
generator.parameters.resolution = 300

# Określ rozmiar obrazu kodu kreskowego
generator.parameters.barcode.x_dimension.pixels = 4

# Określ kolor przedni kodu kreskowego
generator.parameters.barcode.fore_color = Color(0, 0, 255)

# Określ kolor paska kodu kreskowego
generator.parameters.back_color = Color(255,0,0)

# Zapisz wygenerowany kod kreskowy
generator.save("C:\\Files\\Customize.jpg")
Wygeneruj niestandardowy kod kreskowy

Wygeneruj niestandardowy kod kreskowy w Python.

Dostosuj etykietę z kodem kreskowym

Możemy również dostosować etykietę z kodem kreskowym, ustawiając jej kolor, położenie, odstępy i czcionkę. Wykonaj czynności opisane wcześniej, aby spersonalizować etykiety z kodami kreskowymi. Jednak musimy ustawić różne właściwości klasy codetextparameters, aby dostosować etykiety.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak dostosować etykietę z kodem kreskowym przy użyciu języka Python.

# Ten przykład kodu pokazuje, jak dostosować tekst kodu kodu kreskowego.
import aspose.barcode as barcode
from aspose.pydrawing import Color, FontStyle

# Zainicjuj generator kodów kreskowych
# Określ typ kodowania
generator = barcode.generation.BarcodeGenerator(barcode.generation.EncodeTypes.CODE_39_STANDARD, "Aspose.BarCode")

# Ustaw rozdzielczość obrazu
generator.parameters.resolution = 300

# Określ rozmiar obrazu kodu kreskowego
generator.parameters.barcode.x_dimension.pixels = 4

# Dostosuj tekst kodu
generator.parameters.barcode.code_text_parameters.space.pixels = 5;
generator.parameters.barcode.code_text_parameters.font_mode = barcode.generation.FontMode.MANUAL;
generator.parameters.barcode.code_text_parameters.font.family_name = "Lucida Handwriting";
generator.parameters.barcode.code_text_parameters.font.style = FontStyle.UNDERLINE;
generator.parameters.barcode.code_text_parameters.font.size.point = 8;


# Zapisz wygenerowany kod kreskowy
generator.save("C:\\Files\\BarcodeCodeText.jpg")
Dostosuj etykietę z kodem kreskowym

Dostosuj etykietę z kodem kreskowym w Python.

Pokaż podpisy kodów kreskowych

Możemy wyświetlać i dostosowywać podpisy kodów kreskowych. Możemy wyświetlić podpis po obu stronach kodu kreskowego, ustawiając jego czcionkę, rozmiar, kolor i wyrównanie. Wykonaj czynności wymienione wcześniej, aby wyświetlić napisy. Musimy jednak ustawić właściwości klas captionabove i captionbelow, aby dostosować napisy.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak wyświetlać i dostosowywać podpisy na kodzie kreskowym przy użyciu języka Python.

# Ten przykład kodu demonstruje sposób wyświetlania podpisów na kodzie kreskowym.
import aspose.barcode as barcode
from aspose.pydrawing import Color, FontStyle

# Zainicjuj generator kodów kreskowych
# Określ typ kodowania
generator = barcode.generation.BarcodeGenerator(barcode.generation.EncodeTypes.CODE128)

# Tekst kodu
generator.code_text = "1234567890"

# Ustaw rozdzielczość obrazu
generator.parameters.resolution = 300

# Ustaw podpis nad kodem kreskowym
generator.parameters.caption_above.text ="CAPTION ABOVE"
generator.parameters.caption_above.visible = True
generator.parameters.caption_above.font.style = FontStyle.ITALIC
generator.parameters.caption_above.font.size.point = 5

# Ustaw podpis pod kodem kreskowym
generator.parameters.caption_below.text = "CAPTION BELOW"
generator.parameters.caption_below.visible = True
generator.parameters.caption_below.font.style = FontStyle.BOLD
generator.parameters.caption_below.font.size.pixels = 15
generator.parameters.caption_above.font.family_name = "Verdana"

# Zapisz wygenerowany kod kreskowy
generator.save("C:\\Files\\BarcodeCaption.jpg")
Pokaż podpisy kodów kreskowych

Pokaż podpisy kodów kreskowych w Python.

Zapisz i wyeksportuj wygenerowany kod kreskowy

Wygenerowany kod kreskowy możemy zapisać w popularnych formatach graficznych, takich jak JPG, PNG, TIFF, BMP, GIF, EMF, SVG, itp. Prosimy o przestrzeganie kroki wymienione wcześniej, aby zapisać kod kreskowy w wymaganym formacie obrazu. Jednak w ostatnim kroku musimy tylko określić format obrazu wyjściowego.

 • Zapisz kod kreskowy w formacie PNG
# Save the generated barcode as a PNG image
generator.save("C:\\Files\\Barcode.png")
 • Zapisz kod kreskowy w formacie TIFF
# Save the generated barcode as a TIFF image
generator.save("C:\\Files\\Barcode.tiff")
 • Wygeneruj i zapisz kod kreskowy w SVG
# Save the generated barcode as an SVG image
generator.save("C:\\Files\\Barcode.svg")

Biblioteka kodów kreskowych w języku Python — uzyskaj bezpłatną licencję

Aspose oferuje bezpłatną wersję ewaluacyjną, której można użyć do przetestowania funkcji i możliwości biblioteki. Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby samodzielnie przetestować bibliotekę bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wygeneruj kod kreskowy online

Możesz wygenerować kod kreskowy online za darmo, korzystając z internetowej aplikacji generatora kodów kreskowych, która została opracowana przy użyciu tego interfejsu API.

Jak wygenerować kod kreskowy w języku Python — zasoby edukacyjne

Możesz dowiedzieć się więcej o generowaniu kodu kreskowego i poznać inne funkcje Aspose.BarCode for Python, korzystając z zasobów podanych poniżej:

Wniosek

W tym poście na blogu dowiedzieliśmy się, jak stworzyć własny generator kodów kreskowych w Python. Dzięki temu przewodnikowi będziesz w stanie szybko stworzyć profesjonalne kody kreskowe i łatwo dostosować je do swoich potrzeb. W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt na naszym bezpłatnym forum pomocy technicznej.

Zobacz też