Konwertuj DGN na PDF w Javie

Aplikacje CAD używają plików DGN do tworzenia rysunków 2D lub 3D. W szczególności możemy tworzyć i zapisywać projekty projektów budowlanych, takich jak autostrady, mosty i budynki, w pliku DGN. W niektórych przypadkach może zajść konieczność programowego wyeksportowania rysunków z plików DGN do dokumentów PDF. Takie konwersje umożliwiają udostępnianie rysunków w formacie przenośnym. W tym artykule dowiemy się, jak przekonwertować plik DGN na PDF w Javie.

W tym artykule zostaną omówione następujące tematy:

 1. Java DGN to PDF Converter – bezpłatne pobieranie
 2. Kroki konwersji pliku DGN na dokument PDF
 3. Konwertuj programowo DGN na PDF
 4. Konwertuj DGN na PDF z opcjami

Konwerter Java DGN na PDF — bezpłatne pobieranie

Do konwersji pliku DGN na dokument PDF użyjemy API Aspose.CAD for Java. Umożliwia tworzenie, edytowanie i manipulowanie plikami DGN oraz kilkoma innymi formatami plików.

API udostępnia klasę Image, która jest klasą bazową dla wszystkich typów rysunków. Klasa DgnImage interfejsu API reprezentuje obraz DGN. Właściwości PageWidth i PageHeight możemy ustawić za pomocą klasy CadRasterizationOptions. API udostępnia klasę PdfOptions, która umożliwia określenie opcji zapisu PDF.

Pobierz plik JAR API lub dodaj następującą konfigurację pom.xml w aplikacji Java opartej na Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-cad</artifactId>
  <version>22.3</version>
</dependency>

Jak przekonwertować plik DGN do formatu PDF za pomocą języka Java

Możemy łatwo wyeksportować rysunek z pliku DGN do dokumentu PDF, wykonując poniższe czynności:

 • Załaduj plik rysunku DGN.
 • Określ opcje zapisywania plików PDF.
 • Zapisz plik DGN jako plik PDF.

W poniższej sekcji opisano, jak przekształcić te kroki w kod Java i przekonwertować plik DGN na dokument PDF.

Konwertuj DGN na PDF Programowo w Javie

Możemy przekonwertować plik DGN na dokument PDF, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Najpierw załaduj wejściowy plik DGN, używając klasy Image.
 2. Następnie utwórz instancję klasy PdfOptions.
 3. Na koniec wywołaj metodę Save(), aby zapisać ją jako plik PDF. Pobiera wyjściową ścieżkę pliku PDF i PdfOptions jako argumenty.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować plik DGN na dokument PDF przy użyciu języka Java.

// Ten przykład kodu pokazuje, jak przekonwertować plik DGN na format PDF
// Wprowadź plik DGN
String sourceFilePath = "C:\\Files\\CAD\\Sample.dgn";

// Załaduj plik DGN
DgnImage image = (DgnImage)Image.load(sourceFilePath);

// Zainicjuj opcje PDF
PdfOptions pdfOptions = new PdfOptions();

// Zapisz jako PDF
image.save("C:\\Files\\CAD\\sample.pdf", pdfOptions);

Konwertuj DGN na PDF z opcjami w Javie

Możemy określić opcje zapisu PDF podczas konwersji pliku DGN do dokumentu PDF, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Najpierw załaduj wejściowy plik DGN, używając klasy Image.
 2. Następnie utwórz instancję klasy CadRasterizationOptions.
 3. Następnie określ wysokość i szerokość strony.
 4. Następnie utwórz instancję klasy PdfOptions.
 5. Następnie ustaw właściwość VectorRasterizationOptions na CadRasterizationOptions.
 6. Na koniec wywołaj metodę Save(), aby zapisać ją jako plik PDF. Pobiera wyjściową ścieżkę pliku PDF i PdfOptions jako argumenty.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak określić wysokość i szerokość strony podczas zapisywania pliku DGN jako dokumentu PDF przy użyciu języka Java.

// Ten przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować DGN na PDF za pomocą opcji
// Wprowadź plik DGN
String sourceFilePath = "C:\\Files\\CAD\\Sample.dgn";

// Załaduj plik DGN
DgnImage image = (DgnImage)Image.load(sourceFilePath);

// Utwórz instancję CadRasterizationOptions 
// Ustaw wysokość i szerokość obrazu
CadRasterizationOptions rasterizationOptions = new CadRasterizationOptions();
rasterizationOptions.setPageWidth(1600);
rasterizationOptions.setPageHeight(1600);

// Utwórz instancję PngOptions
PdfOptions options = new PdfOptions();

// Ustaw właściwość VectorRasterizationOptions jako CadRasterizationOptions
options.setVectorRasterizationOptions(rasterizationOptions);

// Zapisz jako PDF
image.save("C:\\Files\\CAD\\sample_converted.pdf", options);

Uzyskaj bezpłatną tymczasową licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby wypróbować bibliotekę bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule dowiedzieliśmy się, jak:

 • wczytać istniejący plik rysunku DGN;
 • określ wysokość i szerokość strony;
 • zdefiniuj opcje zapisu;
 • zapisz DGN jako PDF w Javie.

Oprócz konwersji pliku DGN na plik PDF w Javie, możesz dowiedzieć się więcej o Aspose.CAD for Java API, korzystając z dokumentacji. W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt na naszym darmowym forum pomocy technicznej.

Zobacz też