DWF DWFX do SVG csharp

Pliki DWF lub DWFX mogą zawierać dane projektowe i grafikę w jednym lub wielu rysunkach i zestawach arkuszy. Takie pliki są często używane do danych projektowych do celów przeglądu lub zatwierdzenia. Natomiast obrazy SVG słyną ze swojej skalowalności bez wpływu na jakość obrazu. W niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba przekonwertowania pliku DWF lub DWFX na obraz SVG. W związku z tym w tym artykule wyjaśniono, jak programowo przekonwertować plik DWF lub DWFX na obraz SVG w języku C#.

Konwerter DWF lub DWFX na SVG – instalacja C# API

Aspose.CAD for .NET API może być używany do pracy z formatami DWF, DWFX i IFC oprócz innych [formatów plików] związanych z CAD4. Możesz uzyskać dostęp do interfejsu API, pobierając jego pliki DLL ze strony Downloads lub łatwo je zainstalować za pomocą następującego polecenia NuGet:

PM> Install-Package Aspose.CAD

Konwertuj DWF lub DWFX na obraz SVG Programowo w C#

Aby przekonwertować plik DWF lub DWFX na format obrazu SVG, wykonaj poniższe czynności:

  1. Utwórz obiekt klasy DwfImage, aby załadować wejściowy plik DWF lub DWFX.
  2. Zainicjuj instancję klasy CadRasterizationOptions.
  3. Zadeklaruj obiekt klasy SvgOptions.
  4. Zapisz plik wyjściowy jako obraz SVG.

Poniższy przykładowy kod demonstruje, jak programowo przekonwertować plik DWF lub DWFX do formatu SVG w języku C#:

String sampleDWFX = "document.dwfx";

// Załaduj wejściowy plik DWF lub DWFX
DwfImage image = (DwfImage)DwfImage.Load(sampleDWFX);

// Zainicjuj obiekt klasy CadRasterizationOptions
CadRasterizationOptions cadOptions = new CadRasterizationOptions();
cadOptions.PageWidth = 400;
cadOptions.PageHeight = 400;

// Zainicjuj instancję klasy SvgOptions dla obrazu wyjściowego
SvgOptions imageOptions = new SvgOptions();
imageOptions.VectorRasterizationOptions = cadOptions;

// Zapisz wyjściowy obraz SVG
image.Save("document.svg", imageOptions);

Poznaj więcej funkcji

Możesz odwiedzić różne inne rozdziały w dokumentacji interfejsu API, aby poznać i poznać inne funkcje obsługiwane podczas pracy z plikami CAD.

Wniosek

W tym artykule zbadałeś, jak przekonwertować plik DWF lub DWFX na format obrazu SVG. Renderowanie obrazu odbywa się z wysoką wiernością, dzięki czemu dane wyjściowe wyglądają podobnie do rysunków wejściowych. Ponadto możesz swobodnie omawiać z nami wszelkie wątpliwości lub zapytania na forum. Czekamy na kontakt z Tobą.

Zobacz też

Konwertuj IFC na PDF w C#