DWG do EMF WMF csharp

Pliki DWG to rysunki CAD zawierające dane 2D lub 3D. W niektórych przypadkach może być konieczne utworzenie obrazów WMF lub EMF w celu wyświetlenia zawartości pliku na obrazie. Zgodnie z takimi przypadkami użycia, w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik DWG na obraz EMF lub WMF w języku C#.

Konwerter obrazów DWG na EMF lub WMF – instalacja C# API

Aspose.CAD for .NET API obsługuje konwersję plików DWG i wielu innych formatów. Po prostu skonfiguruj interfejs API, pobierając jego plik DLL z sekcji Downloads lub za pomocą następującego polecenia instalacji NuGet:

PM> Install-Package Aspose.CAD

Konwertuj DWG na obraz EMF programowo w C#

Możesz przekonwertować plik DWG na obraz EMF, wykonując poniższe czynności:

 1. Załaduj źródłowy plik DWG, używając klasy Image.
 2. Utwórz instancję klasy CadRasterizationOptions.
 3. Ustaw właściwości, takie jak rozmiar obrazu wyjściowego.
 4. Zapisz wyjściowy obraz EMF.

Poniższy fragment kodu wyjaśnia, jak przekonwertować plik DWG na obraz EMF w języku C#:

string cadFileName = "sample.dwg";
string emfFileName = "sample.emf";

using (Image image = Image.Load(cadFileName))
{
  CadRasterizationOptions rasterizationOptions = new CadRasterizationOptions();
  rasterizationOptions.PageWidth = 4000;
  rasterizationOptions.PageHeight = 3000;

  ImageOptionsBase cadEmfImageOptions = new WmfOptions();
  cadEmfImageOptions.VectorRasterizationOptions = rasterizationOptions;

  // Zapisz wyjściowy plik EMF
  image.Save(emfFileName, cadEmfImageOptions);
}

Konwertuj DWG na obraz WMF programowo w C#

Możesz przekonwertować plik DWG na obraz WMF, wykonując następujące czynności:

 1. Załaduj wejściowy plik DWG z klasą Image.
 2. Utwórz instancję klasy CadRasterizationOptions.
 3. Zainicjuj obiekt klasy WmfOptions.
 4. Zapisz wyjściowy obraz WMF.

Poniższy fragment kodu pokazuje, jak programowo przekonwertować plik DWG na obraz WMF w języku C#:

string cadFileName = "sample.dwg";
string wmfFileName = "sample.wmf";

using (Image image = Image.Load(cadFileName))
{
  CadRasterizationOptions rasterizationOptions = new CadRasterizationOptions();
  rasterizationOptions.PageWidth = 4000;
  rasterizationOptions.PageHeight = 3000;

  ImageOptionsBase cadWmfImageOptions = new WmfOptions();
  cadWmfImageOptions.VectorRasterizationOptions = rasterizationOptions;

  // Zapisz wyjściowy plik WMF
  image.Save(wmfFileName, cadWmfImageOptions);
}

Uzyskaj bezpłatną tymczasową licencję

Możesz przetestować wszystkie funkcje interfejsu API bez żadnych ograniczeń ewaluacyjnych, prosząc o bezpłatną licencję tymczasową.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak przekonwertować plik DWG na obraz EMF lub WMF. Ponadto możesz zapoznać się z kilkoma innymi funkcjami oferowanymi przez API, odwiedzając sekcję dokumentacja. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy pisać do nas na forum.

Zobacz też