Konwertuj DWG na PDF w Python

Plik DWG przechowuje dane projektowe 2D i 3D, takie jak dane geometryczne, kolor, materiały i tekst. Jest to zastrzeżony format pliku AutoCAD, aplikacji do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD). Ponieważ pliki DWG są dość duże, często są konwertowane do innych formatów plików, takich jak PDF, aby ułatwić udostępnianie i współpracę. Pliki PDF są popularnym wyborem do tego celu, ponieważ można je łatwo przeglądać i udostępniać na różnych platformach. Jednak konwersja plików DWG do formatu PDF może być żmudnym zadaniem, zwłaszcza jeśli masz dużą liczbę plików do przekonwertowania. W tym poście na blogu dowiemy się, jak przekonwertować DWG na PDF w Python. Więc zacznijmy!

W tym artykule zostaną omówione następujące tematy:

 1. Python DWG to PDF Converter – bezpłatne pobieranie
 2. Kroki konwersji pliku DWG do formatu PDF
 3. Konwertuj programowo DWG na PDF
 4. Eksportuj DWG do PDF z opcjami
 5. Eksportuj określony układ DWG do PDF
 6. Konwertuj DWG na PDF/A lub PDF/B
 7. Uzyskaj bezpłatną licencję
 8. Konwerter plików DWG na PDF za darmo online
 9. Python DWG to PDF Converter – zasoby szkoleniowe

Konwerter Python DWG na PDF — bezpłatne pobieranie

Do konwersji pliku DWG na dokument PDF użyjemy API Aspose.CAD for Python. Umożliwia tworzenie, edytowanie i manipulowanie plikami DWG oraz kilka innych formatów plików.

Użyj następującego polecenia pip, aby zainstalować bibliotekę z PyPI.

pip install aspose-cad

Jak przekonwertować plik DWG na PDF

Możemy łatwo przekonwertować plik DWG na dokument PDF, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Załaduj plik rysunku DWG.
 2. Określ opcje obrazu rastrowego CAD.
 3. Zdefiniuj opcje zapisywania plików PDF.
 4. Zapisz DWG jako PDF.

Zobaczmy teraz, jak wykonać te kroki w Python, aby przekonwertować plik DWG na dokument PDF.

Konwertuj DWG na PDF w Python

Wykonaj poniższe czynności, aby przekonwertować plik DWG na PDF:

 1. Załaduj wejściowy plik DGN, używając klasy Image.
 2. Utwórz instancję klasy PdfOptions.
 3. Na koniec wywołaj metodę save(), aby zapisać DWG jako PDF. Pobiera wyjściową ścieżkę pliku PDF i PdfOptions jako argumenty.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować plik DWG na dokument PDF przy użyciu języka Python.

# Poniższy przykładowy kod demonstruje, jak przekonwertować plik DWG na dokument PDF przy użyciu języka Python.
import aspose.cad as cad

# Załaduj istniejący plik DWG
image = cad.Image.load("C:\Files\sample.dwg")

# Określ Opcje PDF
pdfOptions = cad.imageoptions.PdfOptions()

# Zapisz jako PDF
image.save("C:\Files\output.pdf", pdfOptions)

Eksportuj DWG do PDF z opcjami w Python

Możemy określić opcje zapisu PDF podczas konwersji pliku DWG do dokumentu PDF, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Najpierw załaduj wejściowy plik DWG, używając klasy Image.
 2. Następnie utwórz instancję klasy CadRasterizationOptions.
 3. Następnie określ właściwości pagewidth i pageheight.
 4. W międzyczasie utwórz instancję klasy PdfOptions.
 5. Następnie ustaw właściwość vectorrasterizationoptions na CadRasterizationOptions.
 6. Na koniec wywołaj metodę save(), aby zapisać DWG jako PDF.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak określić wysokość i szerokość strony podczas zapisywania pliku DWG jako dokumentu PDF przy użyciu języka Python.

# Poniższy przykładowy kod demonstruje sposób określania wysokości i szerokości strony podczas zapisywania pliku DWG jako dokumentu PDF przy użyciu języka Python.
import aspose.cad as cad

# Załaduj istniejący plik DWG
image = cad.Image.load("C:\Files\sample.dwg")

# Zainicjuj i określ opcje CAD
rasterizationOptions = cad.imageoptions.CadRasterizationOptions()
rasterizationOptions.page_width = 1200
rasterizationOptions.page_height = 1200

# Określ Opcje PDF
pdfOptions = cad.imageoptions.PdfOptions()
pdfOptions.vector_rasterization_options = rasterizationOptions

# Zapisz jako PDF
image.save("C:\Files\output.pdf", pdfOptions)

Eksportuj określony układ DWG do PDF w Python

Możemy określić opcje zapisu PDF podczas konwersji pliku DWG do dokumentu PDF, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Najpierw załaduj wejściowy plik DWG, używając klasy Image.
 2. Następnie utwórz instancję klasy CadRasterizationOptions.
 3. Następnie ustaw właściwość Układy.
 4. W międzyczasie utwórz instancję klasy PdfOptions.
 5. Następnie ustaw właściwość vectorrasterizationoptions na CadRasterizationOptions.
 6. Na koniec wywołaj metodę save(), aby zapisać DWG jako PDF.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak określić określony układ pliku DWG do wyeksportowania jako dokument PDF w języku Python.

# Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak określić określony układ pliku DWG do wyeksportowania jako dokument PDF w języku Python.
import aspose.cad as cad

# Załaduj istniejący plik DWG
image = cad.Image.load("C:\Files\sample.dwg")

# Zainicjuj i określ opcje CAD
rasterizationOptions = cad.imageoptions.CadRasterizationOptions()
rasterizationOptions.page_width = 1200
rasterizationOptions.page_height = 1200
rasterizationOptions.layouts = ["Layout1"]

# Określ Opcje PDF
pdfOptions = cad.imageoptions.PdfOptions()
pdfOptions.vector_rasterization_options = rasterizationOptions

# Zapisz jako PDF
image.save("C:\Files\output.pdf", pdfOptions)

Konwertuj DWG na PDF/A lub PDF/B

Możemy również zapisać DWG jako PDF/A lub PDF/E, wykonując poniższe czynności:

 1. Najpierw załaduj wejściowy plik DWG, używając klasy Image.
 2. Następnie utwórz instancję klasy CadRasterizationOptions.
 3. Następnie utwórz instancję klasy PdfOptions.
 4. Następnie ustaw właściwość zgodności.
 5. Na koniec wywołaj metodę save(), aby zapisać DWG jako PDF.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować plik DWG na format PDF/A i PDF/B przy użyciu języka Python.

# Poniższy przykładowy kod demonstruje, jak przekonwertować plik DWG na format PDF/A i PDF/B przy użyciu języka Python.
import aspose.cad as cad

# Załaduj istniejący plik DWG
image = cad.Image.load("C:\Files\sample.dwg")

# Zainicjuj i określ opcje CAD
rasterizationOptions = cad.imageoptions.CadRasterizationOptions()
rasterizationOptions.page_width = 1200
rasterizationOptions.page_height = 1200

# Określ Opcje PDF
pdfOptions = cad.imageoptions.PdfOptions()
pdfOptions.vector_rasterization_options = rasterizationOptions
pdfOptions.core_pdf_options = cad.imageoptions.PdfDocumentOptions()

# Zapisz jako PDF/A
pdfOptions.core_pdf_options.compliance = cad.imageoptions.PdfCompliance.PDF_A1A
image.save("C:\Files\output-a.pdf", pdfOptions)

# Zapisz jako PDF/B
pdfOptions.core_pdf_options.compliance = cad.imageoptions.PdfCompliance.PDF_A1B
image.save("C:\Files\output-b.pdf", pdfOptions)

AutoCAD to PDF Converter — Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby wypróbować bibliotekę bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Darmowy konwerter DWG na PDF online

Ponadto możesz bezpłatnie konwertować pliki DWG na dokumenty PDF online, korzystając z naszej bezpłatnej aplikacji internetowej Konwerter DWG na PDF. Ta aplikacja internetowa została opracowana przy użyciu interfejsu API Aspose.CAD.

https://products.aspose.app/cad/conversion/dwg

Możesz przeczytać Konwertuj DWG na PDF online - darmowy konwerter, aby dowiedzieć się więcej.

Konwerter Python DWG na PDF — zasoby edukacyjne

Możesz dowiedzieć się więcej o odczytywaniu, konwertowaniu i manipulowaniu plikami AutoCAD DWG bez korzystania z programu AutoCAD oraz odkrywać inne funkcje biblioteki, korzystając z zasobów podanych poniżej:

Wniosek

W tym artykule nauczyliśmy się, jak załadować istniejący plik DWG i zapisać załadowany plik DWG jako PDF w Python. Zobaczyliśmy również, jak określić wysokość, szerokość, układ i zgodność z formatem PDF podczas eksportowania plików DWG do formatu PDF. Wykorzystując Aspose.CAD for Python, programiści mogą łatwo zautomatyzować proces konwersji i tworzyć niestandardowe pliki PDF, które spełniają ich specyficzne potrzeby. Oprócz konwersji pliku DWG na PDF w Python, możesz konwertować pliki DWG na dokumenty PDF online za pomocą bezpłatnej aplikacji internetowej DWG Converter. W przypadku jakichkolwiek niejasności skontaktuj się z nami na naszym darmowym forum wsparcia.

Zobacz też