Konwertuj PLT na PDF w C#

Aplikacje CAD używają plików PLT do tworzenia rysunków 2D lub 3D. W szczególności możemy tworzyć i zapisywać projekty projektów budowlanych, takich jak autostrady, mosty i budynki w pliku PLT. W niektórych przypadkach może zajść konieczność programowego wyeksportowania rysunków z plików PLT do dokumentów PDF. Takie konwersje umożliwiają udostępnianie rysunków w formacie przenośnym. W tym artykule dowiemy się, jak przekonwertować plik PLT na PDF w języku C#.

W tym artykule zostaną omówione następujące tematy:

 1. C# PLT to PDF Converter – bezpłatne pobieranie
 2. Kroki konwersji pliku PLT na dokument PDF
 3. Konwertuj PLT na PDF programowo
 4. Eksportuj PLT do PDF z opcjami

C# PLT to PDF Converter – bezpłatne pobieranie

Aby przekonwertować plik PLT na dokument PDF, użyjemy API Aspose.CAD for .NET. Umożliwia tworzenie, edytowanie i manipulowanie plikami PLT oraz [kilkoma innymi] formatami plików.

Podstawową klasą API dla wszystkich typów rysunków jest klasa Image. Obraz PLT jest reprezentowany przez klasę PltImage. Klasa CadRasterizationOptions pozwala nam modyfikować [PageWidth] i właściwości [PageHeight]. Opcje PDF można określić za pomocą klasy PdfOptions interfejsu API.

Proszę pobrać bibliotekę DLL interfejsu API lub zainstalować ją za pomocą NuGet.

PM> Install-Package Aspose.CAD

Jak przekonwertować plik PLT na PDF za pomocą C#

Korzystając z Aspose, możemy z łatwością przekonwertować plik PLT na dokument PDF.CAD dla .NET, wykonując poniższe czynności:

 • Załaduj plik rysunku PLT.
 • Zapisz PLT jako PDF.

Zobaczmy teraz, jak wykonać te kroki w języku C#, aby przekonwertować plik PLT na dokument PDF.

Konwertuj PLT na PDF Programowo w C#

Wykonaj poniższe czynności, aby przekonwertować PLT na PDF:

 1. Korzystając z klasy Image, najpierw załaduj wejściowy plik PLT.
 2. Następnie utwórz instancję klasy PdfOptions.
 3. Na koniec, aby zapisać go jako PDF, wywołaj metodę Save(). PdfOptions i ścieżka do wyjściowego pliku PDF to jej argumenty.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować plik PLT na dokument PDF przy użyciu języka C#.

string inputFile ="file.plt";
using (Image image = Image.Load(inputFile))
{
  // Zainicjuj obiekt klasy PdfOptions
  PdfOptions options = new PdfOptions();

  // Eksportuj PLT do PDF
  string outPath = "output.pdf";
  image.Save(outPath, options);
}

Eksportuj PLT do PDF z opcjami w C#

Możemy określić opcje zapisywania PDF podczas konwersji pliku PLT do dokumentu PDF, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Korzystając z klasy Image, najpierw załaduj wejściowy plik PLT.
 2. Następnie utwórz instancję klasy „CadRasterizationOptions”.
 3. Następnie określ szerokość i wysokość strony.
 4. Następnie utwórz instancję klasy „PdfOptions”.
 5. Następnie zmień wartość właściwości „VectorRasterizationOptions” na „CadRasterizationOptions”.
 6. Na koniec, aby zapisać go jako PDF, wywołaj metodę Save(). PdfOptions i ścieżka do wyjściowego pliku PDF to jej argumenty.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak określić wysokość i szerokość strony podczas zapisywania pliku PLT jako dokumentu PDF przy użyciu języka C#.

string inputFile ="file.plt";      
using (Image image = Image.Load(inputFile))
{
  // Zainicjuj obiekt klasy PdfOptions
  PdfOptions options = new PdfOptions();
  
  CadRasterizationOptions cadRasterizationOptions = new CadRasterizationOptions();
  
  cadRasterizationOptions.PageHeight = 500;
  cadRasterizationOptions.PageWidth = 500;
  
  options.VectorRasterizationOptions = cadRasterizationOptions;

  // Eksportuj PLT do PDF
  string outPath = "output.pdf";
  image.Save(outPath, options);
}

Uzyskaj bezpłatną tymczasową licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby wypróbować bibliotekę bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule dowiedzieliśmy się, jak:

 • załadować istniejący plik rysunku PLT;
 • określ wysokość i szerokość strony;
 • zdefiniuj opcje zapisu;
 • zapisz PLT jako PDF w C#.

Format pliku PLT to oparty na wektorach plik plotera wprowadzony przez firmę Autodesk, Inc. i zawiera informacje dotyczące określonego pliku CAD. Wykreślanie szczegółów wymaga dokładności i precyzji w produkcji, a użycie pliku PLT gwarantuje to, ponieważ wszystkie obrazy są drukowane za pomocą linii zamiast kropek. Format oparty jest na formacie pliku HPGL, który jest używany do przesyłania informacji do drukarek ploterowych. Poza konwersją PLT do PDF w C#, możesz dowiedzieć się więcej o Aspose.CAD for .NET API korzystając z dokumentacji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami na naszym bezpłatnym forum pomocy technicznej.

Zobacz też