Konwertuj obraz STL na PDF PNG

STL, w skrócie stereolitografia, reprezentuje geometrię powierzchni 3D. Są one często używane w aplikacjach związanych z CAD. Możesz szybko i łatwo konwertować pliki STL do formatu PDF. Ta konwersja formatu pliku jest pomocna w sytuacjach, gdy trzeba wyświetlić informacje w różnych systemach operacyjnych i środowiskach, ze względu na zgodność formatu PDF. Podobnie możesz renderować obrazy STL do formatu PNG, aby uzyskać szybki podgląd pliku. Rzućmy okiem na następujące sekcje, aby lepiej się ich nauczyć:

Konwersja obrazu STL do PDF lub PNG – instalacja API

Aspose.CAD for .NET API obsługuje pracę z STL, DWG, PLT i wieloma innymi obsługiwanymi formatami plików. Tutaj będziemy mieli do czynienia w szczególności z konwersją plików STL. Możesz skonfigurować API, pobierając pliki DLL z sekcji Downloads lub używając następującego polecenia instalacyjnego związanego z pakietem NuGet:

PM> Install-Package Aspose.CAD

Konwertuj STL na PDF programowo za pomocą C#

PDF jest popularnym formatem ze względu na ogromną kompatybilność z wieloma środowiskami systemowymi i aplikacjami. Może być konieczne przekonwertowanie pliku STL na format PDF w aplikacjach opartych na platformie .NET. Poniżej przedstawiono kroki konwersji STL na PDF:

 1. Załaduj wejściowy obraz STL
 2. Zainicjuj instancję klasy PdfOptions.
 3. Konwertuj plik STL na PDF za pomocą metody Save.

Poniższy fragment kodu pokazuje, jak programowo przekonwertować STL na PDF za pomocą C#:

// Określ ścieżkę do wejściowego pliku STL
string sourceFilePath = dataDir + "galeon.stl";

// Załaduj wejściowy obraz STL
using (var cadImage = (CadImage)Image.Load(sourceFilePath))
{       
  // Zainicjuj instancję klasy PdfOptions
  PdfOptions pdfOptions = new PdfOptions();
        
  string outPath = sourceFilePath + "test.pdf";

  // Konwertuj STL na PDF
  cadImage.Save(outPath, pdfOptions);
}

Konwertuj STL na obraz PNG programowo za pomocą C#

Możesz konwertować pliki STL na obrazy PNG, aby uzyskać szybki podgląd danych i informacji. Poniższe kroki wyjaśniają proces konwersji plików STL:

 1. Załaduj źródłowy plik STL jako dane wejściowe
 2. Zainicjuj instancję klasy PngOptions.
 3. Konwertuj STL na PNG i zapisz wynik

Poniższy kod wyjaśnia, jak wykonać następujące kroki, aby programowo przekonwertować obraz STL na obraz PNG w języku C#:

// Określ ścieżkę do wejściowego pliku STL
string sourceFilePath = dataDir + "galeon.stl";

// Załaduj wejściowy obraz STL
using (var cadImage = (CadImage)Image.Load(sourceFilePath))
{
  // Zainicjuj instancję klasy PngOptions
  PngOptions pngOptions = new PngOptions();

  string outPath = sourceFilePath + "test.png";

  // Konwertuj STL na PNG
  cadImage.Save(outPath, pngOptions);
}

Wniosek

W tych sekcjach nauczyliśmy się, jak konwertować lub eksportować pliki STL do formatu PDF lub PNG przy użyciu kodu C# w aplikacjach opartych na platformie .NET. Podobnie kilka innych konwersji i manipulacji związanych z CAD to kluczowe cechy interfejsu API. Możesz go dokładniej zbadać, czytając Dokumentację. Możesz również przedyskutować z nami swoje wątpliwości za pośrednictwem Bezpłatnego forum wsparcia, jeśli potrzebujesz pomocy w utworzeniu POC spełniającego Twoje wymagania. Będziemy zaszczyceni mogąc Ci pomóc!

Zobacz też