Polish

Konwertuj KML na GPX online - darmowy konwerter

Dowiedz się, jak bezpłatnie konwertować pliki KML na pliki GPX za pomocą naszego narzędzia online. Nie wymaga pobierania ani instalacji. W tym artykule dowiemy się również, jak opracować własny, dostosowany konwerter plików KML na GPX.
kwietnia 10, 2023 · 4 min · Muzammil Khan

Konwertuj KML na SHP online — darmowy konwerter

Dowiedz się, jak bezpłatnie konwertować pliki KML na pliki SHP za pomocą naszego narzędzia online. Nie wymaga pobierania ani instalacji. W tym artykule dowiemy się również, jak opracować własny, dostosowany konwerter plików KML na SHP.
lutego 17, 2023 · 3 min · Muzammil Khan

Konwertuj GeoJSON na SVG w C#

Pliki GeoJSON zawierają geometrię obiektu, która jest zbiorem współrzędnych wektorowych. Podczas gdy pliki SVG zawierają informacje wizualne. Czasami może być konieczne renderowanie pliku GeoJSON do obrazów SVG Scalable Vector Graphics. Zgodnie z tymi wymaganiami w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik GeoJSON na format SVG w języku C#.
grudnia 2, 2022 · 2 min · Farhan Raza

Konwertuj SHP Shapefile na SVG w C#

Pliki SHP zawierają geometrię obiektu, który jest zbiorem współrzędnych wektorowych. Podczas gdy pliki SVG zawierają informacje wizualne. Czasami może być konieczne renderowanie pliku kształtu SHP do obrazów SVG Scalable Vector Graphics. Zgodnie z tymi wymaganiami w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik SHP na format SVG w języku C#.
listopada 29, 2022 · 2 min · Farhan Raza

Konwertuj KML na SHP w C#

KML to format pliku używany do wyświetlania danych geograficznych. Natomiast plik SHP zawiera dane geometrii jako zestaw współrzędnych wektorowych. W niektórych przypadkach możesz chcieć przekonwertować plik KML na format SHP. Po takich scenariuszach w tym artykule omówiono, jak programowo przekonwertować plik KML na format SHP w języku C#.
listopada 28, 2022 · 2 min · Farhan Raza

Konwertuj GPX na CSV w C#

Pliki GPX służą do opisywania danych GPS, takich jak punkty trasy, trasy itp. Te informacje geograficzne mogą istnieć jako wartości długości i długości geograficznej. Natomiast pliki CSV zawierają wartości oddzielone przecinkami. W niektórych sytuacjach może być konieczna konwersja pliku GPX do formatu CSV. W związku z tym w tym artykule wyjaśniono, jak programowo przekonwertować plik GPX na format CSV w języku C#.
listopada 18, 2022 · 2 min · Farhan Raza

Konwertuj GPX na GeoJSON w C#

GPX to schemat XML zaprojektowany jako wspólny format danych GPS. Natomiast format GeoJSON to otwarty standardowy projekt do reprezentowania obiektów geograficznych. W niektórych przypadkach może być konieczna konwersja formatu GPX do formatu GeoJSON. Zgodnie z takimi przypadkami użycia, w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik GPX na format GeoJSON w języku C#.
listopada 11, 2022 · 2 min · Farhan Raza

Konwersja stopni dziesiętnych na stopnie minuty sekundy DMS w C#

Wartości szerokości i długości geograficznej są używane do określenia dowolnego miejsca na ziemi. Podczas gdy stopnie minuty i sekundy to inny format współrzędnych geograficznych. W niektórych scenariuszach może być konieczne przekonwertowanie niektórych stopni dziesiętnych na stopnie minuty i sekundy. Zgodnie z takimi wymaganiami w tym artykule omówiono sposób konwertowania stopni dziesiętnych na stopnie minut i sekund DMS programowo w języku C#.
listopada 3, 2022 · 2 min · Farhan Raza

Konwertuj OSM na KML w C#

W niektórych przypadkach może być konieczne wyeksportowanie danych mapy z OpenStreetMap (OSM) w celu wyświetlenia ich w Google Earth. Google Earth używa plików KML do wyświetlania danych geograficznych. W tym artykule dowiemy się, jak przekonwertować OSM na KML w C#.
listopada 1, 2022 · 3 min · Muzammil Khan

Konwertuj plik Shapefile na SVG w C#

Format Shapefile to jeden z najpopularniejszych formatów wektorowych danych geoprzestrzennych firmy ESRI. Służy do wyświetlania informacji geograficznych. Możesz łatwo programowo eksportować dane geograficzne z formatu ESRI Shapefile (SHP) do formatu SVG. W tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować plik kształtu na SVG w języku C#.
września 29, 2022 · 3 min · Muzammil Khan