Polish

Połącz pliki OneNote w C#

Pliki OneNote służą do organizowania rzeczy, w których można przechowywać ważne informacje w postaci tekstu, obrazu, rysunku itp. Możesz połączyć wiele notatników w jeden plik. Scalony plik wyjściowy można zapisać jako plik programu OneNote (.one), a także jako dokument PDF zgodnie z własnymi wymaganiami.
sierpnia 11, 2022 · 2 min · Farhan Raza

Konwertuj OneNote na Excel w C#

OneNote to cyfrowy notatnik, w którym możesz przechowywać ważne informacje. Nagrywaj notatki ze spotkań, udostępniaj najciekawsze momenty lub działania, aby udostępnić je swojemu zespołowi lub do wykorzystania w przyszłości. Czasami możesz chcieć przekonwertować plik programu OneNote (.one) na arkusz programu Excel w formacie XLSX lub XLS.
sierpnia 4, 2022 · 2 min · Farhan Raza

Konwertuj OneNote na XLSX lub XLS w C#

Pliki programu OneNote to cyfrowe notatki, które można nagrywać, aby mieć pod ręką ważne informacje. Mogą być pomocne we współpracy, prezentowaniu lub udostępnianiu informacji. W niektórych przypadkach może być konieczne przekonwertowanie notesu programu OneNote z rozszerzeniem pliku (.one) na skoroszyt XLSX lub XLS. W związku z tym ten artykuł zawiera informacje o tym, jak programowo przekonwertować program OneNote na plik w formacie XLSX lub XLS w języku C#.
sierpnia 4, 2022 · 2 min · Farhan Raza

Scal pliki notesu OneNote .one w Javie

Notatniki programu OneNote są pomocne w gromadzeniu myśli, pomysłów, zadań do wykonania itp. W wielu notesach można tworzyć różne notatki, a czasami może być konieczne dołączenie ich do siebie w celu zebrania pomysłów. Zgodnie z takimi sytuacjami w tym artykule opisano, jak programowo scalić pliki OneNote w Javie.
lipca 11, 2022 · 3 min · Farhan Raza

Połącz pliki notesu OneNote .one w Javie

Możesz organizować notatki w postaci cyfrowych notatników, tworząc pliki programu OneNote. Możesz także skomponować kilka pomysłów, łącząc pliki notatnika. Zgodnie z takimi przypadkami użycia, w tym artykule opisano, jak programowo łączyć pliki OneNote w Javie.
lipca 11, 2022 · 3 min · Farhan Raza

Konwertuj program OneNote na format PDF przy użyciu języka Java

Jako programista Java możesz łatwo i programowo eksportować notatki z dokumentów programu OneNote do formatu PDF. W tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować dokument programu OneNote na plik PDF przy użyciu języka Java.
czerwca 28, 2022 · 5 min · Muzammil Khan

Konwertuj OneNote na PDF w C#

Jako programista platformy .NET możesz łatwo eksportować notatki z dokumentów programu OneNote do formatu PDF. W tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować dokument programu OneNote na plik PDF przy użyciu języka C#.
maja 12, 2022 · 5 min · Muzammil Khan

Eksportuj dokument OneNote do HTML w C#

Jako programista języka C# eksportujesz program OneNote do formatu HTML. Konwersja programu OneNote do formatu HTML umożliwia wyświetlanie treści w dowolnej przeglądarce bez udostępniania oryginalnych plików. W tym artykule dowiesz się, jak wyeksportować dokument programu OneNote na stronę internetową HTML przy użyciu języka C#.
kwietnia 16, 2022 · 5 min · Muzammil Khan

Wyodrębnij tekst lub obrazy z dokumentów programu OneNote przy użyciu języka Java

Jako programista Java możesz łatwo programowo wyodrębniać tekst lub obrazy z dokumentów OneNote bez korzystania z programu MS OneNote. W tym artykule dowiesz się, jak wyodrębnić tekst i obrazy z dokumentów programu OneNote przy użyciu języka Java.
marca 25, 2022 · 4 min · Muzammil Khan

Wyodrębnij tekst i obrazy z dokumentów OneNote za pomocą C#

Możesz łatwo programowo wyodrębnić tekst lub obrazy z dokumentów OneNote bez użycia MS OneNote. W tym artykule dowiesz się, jak wyodrębnić tekst i obrazy z dokumentów programu OneNote przy użyciu języka C#.
lutego 22, 2022 · 3 min · Muzammil Khan