Polish

Przeglądarka MS Project Online - przeglądarka plików MPP

MS Project pozwala użytkownikom efektywnie planować, śledzić i zarządzać projektami. W tym wpisie na blogu przyjrzymy się narzędziu online przeglądarki MS Project. Użyj tej bezpłatnej przeglądarki plików MPP online, aby otwierać pliki MPP bez korzystania z programu Microsoft Project.
marca 20, 2024 · 5 min · Muzammila Khana

Zaimplementuj tryby obliczeń MS Project w Python

Jako programista Python możesz łatwo przeliczyć daty projektów i właściwości kosztów, korzystając z automatycznych lub ręcznych trybów obliczania projektu. W tym artykule dowiesz się, jak programowo obliczyć projekt przy użyciu języka Python.
lutego 19, 2024 · 6 min · Muzammila Khana

Konwertuj MPP na TIFF w Python

Microsoft Project tworzy projekt w formacie MPP. Organizujemy, śledzimy i utrzymujemy projekty w MPP. Plik MPP zawiera zadania, zasoby, zadania, harmonogramy, budżety i różne inne informacje związane z projektem. Możemy łatwo programowo eksportować dane projektu z plików MPP do wielostronicowych obrazów TIFF. W tym artykule dowiemy się, jak przekonwertować MPP na TIFF w Python.
stycznia 22, 2024 · 4 min · Muzammila Khana

Konwertuj MPP na MPX w Python

Ten artykuł zawiera przewodnik krok po kroku dotyczący eksportowania danych projektu z formatu MPP do formatu MPX przy użyciu Aspose.Tasks dla języka Python. MPX umożliwia wymianę informacji o projekcie pomiędzy Microsoft Project i innymi aplikacjami obsługującymi format MPX. Dowiedz się, jak przekonwertować MPP na MPX w Python.
grudnia 26, 2023 · 3 min · Muzammila Khana

Konwertuj XER na SVG w C#

W tym poście na blogu pokażemy, jak przekonwertować XER na SVG w C# za pomocą Aspose.Tasks for .NET API. Znajdź szczegółowe kroki i przykłady kodu, aby uprościć proces konwersji.
października 25, 2023 · 3 min · Muzammila Khana

Konwertuj XER na PDF w Javie

Plik XER obsługuje wszystkie informacje o projektach, zasobach i rolach opracowane przy użyciu Primavera P6. Dowiedz się, jak przekonwertować Primavera XER na format PDF w Javie, korzystając z tego przewodnika krok po kroku. Ten samouczek jest idealny dla programistów Java, którzy muszą pracować z danymi projektu.
września 13, 2023 · 3 min · Muzammila Khana

Utwórz programowo MS Project w Python

Dowiedz się, jak programowo tworzyć pliki MS Project w języku Python. Dowiedz się, jak dodawać zadania i zasoby do MS Projects oraz przypisywać zadania do zasobów za pomocą Aspose.Tasks for Python.
sierpnia 2, 2023 · 5 min · Muzammil Khan

Konwertuj MPP na XML w Python

Łatwo eksportuj dane projektu z MPP do formatu XML w Python. Konwertuj MPP na Primavera P6 XML z dużą dokładnością i jakością. W tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować MPP na XML za pomocą Python.
czerwca 15, 2023 · 3 min · Muzammil Khan

Konwertuj plik XML na MPP za pomocą Python

W niektórych scenariuszach może być konieczne przekonwertowanie danych XML na format programu Microsoft Project. W tym poście na blogu przyjrzymy się, jak przekonwertować XML na MPP za pomocą Python.
maja 8, 2023 · 2 min · Farhan Raza

Konwertuj MPP na Excel w Python

Z łatwością eksportuj dane projektu z MPP do programu Excel w Python. Konwertuj MPP na XLSX z dużą dokładnością i jakością. W tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować MPP na Excel za pomocą Python.
kwietnia 18, 2023 · 4 min · Muzammil Khan