Automatyczne dopasowanie wierszy i kolumn w Excelu w Javie

MS Excel zapewnia funkcję automatycznego dopasowywania rozmiaru komórek do długości ich zawartości. Możesz włączyć automatyczne dopasowanie wysokości wiersza i szerokości kolumny. Podczas programowego generowania i przetwarzania arkuszy kalkulacyjnych programu Excel może być konieczne dynamiczne włączenie tej funkcji. Aby to osiągnąć, w tym artykule pokazano, jak automatycznie dopasować wiersze i kolumny w Excel XLS w Javie. Wyraźnie uwzględnimy automatyczne dopasowanie wysokości wiersza i szerokości kolumny za pomocą przykładów kodu.

Interfejs API języka Java do automatycznego dopasowywania wierszy i kolumn programu Excel — bezpłatne pobieranie

Aspose.Cells for Java to niesamowity interfejs API z bogatym zestawem funkcji do tworzenia i przetwarzania arkuszy kalkulacyjnych. Możesz zaimplementować zarówno podstawowe, jak i zaawansowane funkcje bezproblemowego generowania złożonych plików Excel. Zamierzamy użyć tego interfejsu API do autodopasowania wierszy i kolumn w plikach Excela. Możesz pobrać jego plik JAR lub zainstalować go bezpośrednio, korzystając z następujących konfiguracji Mavena.

Magazyn:

<repository>
	<id>AsposeJavaAPI</id>
	<name>Aspose Java API</name>
	<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Zależność:

<dependency>
	<groupId>com.aspose</groupId>
	<artifactId>aspose-cells</artifactId>
	<version>22.8</version>
</dependency>

Autodopasowanie wierszy w Excelu w Javie

Aby automatycznie dopasować wiersze w Excel XLS/XLSX, musisz najpierw uzyskać dostęp do żądanego arkusza roboczego, a następnie włączyć automatyczne dopasowanie wierszy przy użyciu ich indeksu. Poniżej przedstawiono kroki automatycznego dopasowania wierszy programu Excel w Javie.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak automatycznie dopasować wiersz w programie Excel w Javie.

// Załaduj plik Excela
Workbook workbook = new Workbook("workbook.xlsx");

// Uzyskaj odniesienie do arkusza za pomocą index
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// Automatyczne dopasowanie drugiego wiersza według indeksu
worksheet.autoFitRow(1); //Auto-fitting the 2nd row of the worksheet

// Zapisz zaktualizowany plik programu Excel
workbook.save("autofit-row.xlsx");

Jak automatycznie dopasować kolumny programu Excel w Javie

Autodopasowanie kolumn wymaga wykonania tych samych czynności, co w poprzedniej sekcji. Jedyną różnicą jest metoda, którą wywołasz, aby automatycznie dopasować szerokość kolumny. Poniżej przedstawiono kroki automatycznego dopasowania kolumny w programie Excel w Javie.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak automatycznie dopasować kolumnę w programie Excel w Javie.

// Załaduj plik Excela
Workbook workbook = new Workbook("workbook.xlsx");

// Uzyskaj odniesienie do arkusza za pomocą index
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// Automatyczne dopasowanie pierwszej kolumny według indeksu
worksheet.autoFitColumn(0); 

// Zapisz zaktualizowany plik programu Excel
workbook.save("autofit-column.xlsx");

Interfejs API języka Java do automatycznego dopasowywania wierszy i kolumn programu Excel — uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby automatycznie dopasowywać wiersze i kolumny w plikach Excel bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak automatycznie dopasowywać wiersze i kolumny w plikach Excela w Javie. Przykłady kodu pokazały, jak włączyć autodopasowanie dla określonego wiersza lub kolumny przy użyciu programowego indeksu.

Przeglądaj interfejs API arkusza kalkulacyjnego Aspose dla języka Java

Możesz odwiedzić dokumentację, aby poznać inne funkcje Aspose.Cells for Java. Możesz również podzielić się z nami swoimi pytaniami lub zapytaniami za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też