CSV do XML Java

Plik CSV (Comma Separated Values) zawiera wartości danych oddzielone przecinkami. Każdy wiersz w pliku CSV to nowy rekord. Pliki CSV są powszechnie używane do przesyłania danych z jednego systemu pamięci masowej do drugiego. W niektórych przypadkach może zajść potrzeba wyeksportowania danych z CSV do XML. Pliki XML umożliwiają przechowywanie i transport danych bez uzależnienia od oprogramowania lub narzędzi sprzętowych. W tym artykule dowiemy się, jak przekonwertować plik CSV do formatu XML za pomocą języka Java.

W tym artykule zostaną omówione następujące tematy:

 1. API Java konwertera plików CSV na XML
 2. Konwertuj CSV na XML
 3. Konwertuj CSV na XML z opcjami

CSV do XML Converter Java API

Do konwersji CSV na XML będziemy używać API Aspose.Cells for Java. Jest to bogaty w funkcje, wydajny i łatwy w użyciu interfejs API do pracy z arkuszami kalkulacyjnymi związanymi z programem Microsoft Excel w aplikacjach Java. Pozwala tworzyć, edytować, konwertować i renderować formaty Microsoft Excel do różnych formatów.

Klasa Workbook interfejsu API reprezentuje arkusz kalkulacyjny programu Excel z jednym lub wieloma arkuszami. Zapewnia różne metody otwierania i zapisywania natywnych plików Excel. Umożliwia także kopiowanie danych z innych skoroszytów, łączenie dwóch skoroszytów i zabezpieczanie arkusza kalkulacyjnego Excel. Metoda save() tej klasy umożliwia zapisywanie skoroszytów w określonych formatach. Klasa TxtLoadOptions API reprezentuje opcje ładowania plików tekstowych lub CSV.

Pobierz plik JAR interfejsu API lub dodaj następującą konfigurację pom.xml w aplikacji Java opartej na Maven.

<repository> 
  <id>AsposeJavaAPI</id> 
  <name>Aspose Java API</name> 
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url> 
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-cells</artifactId>
  <version>22.6</version>
</dependency>

Konwertuj CSV na XML w Javie

Możemy łatwo przekonwertować pliki CSV na XML, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Załaduj plik CSV przy użyciu klasy Workbook.
 2. Zapisz plik XML za pomocą metody save(). Jako argument przyjmuje wyjściową ścieżkę pliku XML.

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak przekonwertować plik CSV na XML przy użyciu języka Java.

// Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować plik CSV na XML.
// Załaduj plik CSV
Workbook workbook = new Workbook("C:\\SampleCSV.csv");

// Zapisz go jako XML
workbook.save("C:\\CSVtoXML_out.xml");
Konwertuj CSV na XML w Javie

Konwertuj CSV na XML z opcjami w Javie

Możemy konwertować pliki CSV na XML za pomocą zaawansowanych opcji, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Najpierw utwórz instancję klasy TxtLoadOptions.
 2. Następnie określ różne opcje ładowania.
 3. Następnie załaduj plik CSV przy użyciu klasy Document z obiektem TxtLoadOptions.
 4. Zapisz plik XML za pomocą metody save(). Przyjmuje ścieżkę pliku wyjściowego jako argument.

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak przekonwertować plik CSV na XML z zaawansowanymi opcjami przy użyciu języka Java.

// Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować plik CSV na plik XML z opcjami.
// Zainicjuj opcje ładowania TXT
TxtLoadOptions options = new TxtLoadOptions();
options.setMultiEncoded(true);

// Załaduj plik CSV do skoroszytu
Workbook workbook = new Workbook("C:\\MultiEncoded.csv", options);

// Zapisz go jako XML
workbook.save("C:\\CSVtoXML_out.xml");

Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz otrzymać bezpłatną licencję tymczasową, aby wypróbować bibliotekę bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule dowiedzieliśmy się, jak programowo przekonwertować format CSV na XML w Javie. Widzieliśmy również, jak określić różne opcje ładowania podczas konwersji CSV na XML. Poza tym możesz dowiedzieć się więcej o Aspose.Cells for Java API korzystając z dokumentacji. W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt na forum.

Zobacz też