Konwertuj Excel na JSON w C#

JSON to popularny format wymiany danych w ramach aplikacji lub między nimi. Lekkie pliki JSON umożliwiają łatwe przechowywanie i przetwarzanie małych lub dużych danych. Z drugiej strony arkusze programu Excel są powszechnie używane do przechowywania i udostępniania danych. Jednak w niektórych przypadkach może być konieczne przekonwertowanie danych programu Excel na format JSON z poziomu aplikacji .NET. Aby to osiągnąć, w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować program Excel na format JSON w języku C#.

Kroki, aby przekonwertować program Excel na JSON w języku C#

Aby przekonwertować pliki Excela do formatu JSON w C#, użyjemy Aspose.Cells for .NET. Biblioteka ukrywa złożone operacje konwersji i pozwala konwertować pliki Excela do formatu JSON w kilku krokach. Aby przekonwertować plik programu Excel na format JSON, wymagane byłyby następujące proste kroki.

  • Załaduj plik Excela z dysku.
  • Zapisz go w formacie JSON w żądanej lokalizacji.

W poniższej sekcji pokazano, jak pobrać lub zainstalować Aspose.Cells dla platformy .NET.

Konwerter C# Excel na JSON — bezpłatne pobieranie

Aspose.Cells for .NET to szybka i potężna biblioteka do bezproblemowego tworzenia i przetwarzania plików Excel. Ponadto zapewnia konwerter o wysokiej wierności do konwersji plików Excel w obie strony. Możesz pobrać jego bibliotekę DLL z sekcji downloads lub zainstalować z NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Eksportuj plik Excela do JSON w C#

W programie Excel do konwersji JSON, Aspose.Cells for .NET konwertuje każdy wiersz arkusza do obiektu JSON. Poniżej przedstawiono kroki konwersji pliku programu Excel na format JSON w języku C#.

  • Załaduj plik Excela, używając klasy Workbook, określając jego ścieżkę.
  • Zapisz plik Excela w formacie JSON przy użyciu metody Workbook.Save.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak wykonać eksport programu Excel do formatu JSON w języku C#.

// Załaduj plik Excela
Workbook wb = new Workbook("Workbook.xlsx");

// Zapisz jako JSON
wb.Save("Excel_to_JSON.json", SaveFormat.Json);

Biblioteka języka C# dla programu Excel do eksportu JSON — uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz otrzymać darmową tymczasową licencję, aby korzystać ze wszystkich funkcji Aspose.Cells for .NET bez żadnych ograniczeń.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się programowo konwertować pliki programu Excel do formatu JSON w języku C#. Możesz po prostu zainstalować Aspose.Cells for .NET w swoich aplikacjach i wykonać eksport Excel do JSON w C# w kilku krokach. Ponadto możesz przejrzeć dokumentację Aspose.Cells for .NET, aby poznać inne funkcje. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na forum.

Zobacz też