XLSX do DOCX C#

Pliki MS Excel XLSX umożliwiają przechowywanie danych tabelarycznych w postaci wierszy i kolumn. Możesz łatwo przechowywać małe, średnie lub duże dane w arkuszach XLSX. Może się jednak zdarzyć, że trzeba będzie przekonwertować dane arkusza kalkulacyjnego na format edytora tekstu. W takich przypadkach w tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować Excel XLSX na Word DOCX przy użyciu języka C#. Ponadto zobaczysz, jak dostosować konwersję XLSX do DOCX. Więc zacznijmy.

Interfejs API konwertera XLSX na DOCX C# — bezpłatne pobieranie

Aspose.Cells for .NET to dobrze znany i jeden z potężnych interfejsów API do manipulowania arkuszami kalkulacyjnymi, który umożliwia pracę z plikami XLS, XLSX i innymi popularnymi formatami arkuszy kalkulacyjnych. Wraz z innymi funkcjami automatyzacji arkuszy kalkulacyjnych, interfejs API zapewnia konwerter arkuszy kalkulacyjnych do konwersji plików XLSX lub XLS MS Excel na DOCX lub inne formaty plików. Możesz pobrać bibliotekę DLL interfejsu API lub zainstalować ją w swojej aplikacji .NET za pomocą NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Konwersja Excel XLSX do Word DOCX C#

Konwersja pliku MS Excel do formatu DOCX jest dziecinnie prosta i można ją wykonać w kilku krokach. W ten sposób możesz przekonwertować plik XLSX na DOCX za pomocą Aspose.Cells for .NET.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować plik XLSX na format DOCX przy użyciu języka C#.

 // Otwórz plik Excela
Workbook workbook = new Workbook("Excel.xlsx");

// Zapisz jako DOCX
workbook.Save("Book1.docx", SaveFormat.Docx);

Dostosowana konwersja XLSX do DOCX C#

Aspose.Cells for .NET zapewnia również dodatkowe opcje kontrolowania i dostosowywania konwersji XLSX do DOCX. Klasa DocxSaveOptions zawiera wszystkie możliwe opcje (wymienione poniżej), których możesz użyć w procesie konwersji.

OpcjaOpis
CachedFileFolderFolder pamięci podręcznej do przechowywania dużych danych.
WyczyśćDanePo zapisaniu pliku opróżnij skoroszyt.
Utwórz katalogJeśli prawda, a katalog nie istnieje, katalog zostanie automatycznie utworzony przed zapisaniem pliku.
Scal obszaryWskazuje, czy należy scalić obszary formatowania warunkowego i sprawdzania poprawności przed zapisaniem pliku.
Odśwież pamięć podręczną wykresuWskazuje, czy odświeżanie danych w pamięci podręcznej wykresu.
ZapiszFormatPobiera format pliku składowania.
Nazwy sortowaniaWskazuje, czy sortować zdefiniowane nazwy przed zapisaniem plików.
Aktualizuj SmartArtWskazuje, czy zaktualizować ustawienie grafiki inteligentnej.
ValidateMergedAreasWskazuje, czy sprawdzać poprawność scalonych komórek przed zapisaniem pliku.
Ostrzeżenie OddzwonieniePobiera lub ustawia wywołanie zwrotne ostrzeżenia.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak używać dodatkowych opcji podczas konwertowania pliku XLSX na format DOCX w języku C#.

// Otwórz plik Excela
Workbook workbook = new Workbook("Excel.xlsx");

// Utwórz opcje zapisu DOCX
DocxSaveOptions options = new DocxSaveOptions();
options.ClearData = true;
options.CreateDirectory = true;
options.CachedFileFolder = "cache";
options.MergeAreas = true;

// Zapisz jako DOCX
workbook.Save("Book1.docx", options);

Wypróbuj Aspose.Cells for .NET za darmo

Możesz otrzymać swoją tymczasową licencję, aby używać Aspose.Cells for .NET za darmo, bez żadnych ograniczeń próbnych.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się konwertować pliki XLSX lub XLS programu MS Excel do formatu Word DOCX przy użyciu języka C#. Ponadto widziałeś, jak dostosować proces konwersji za pomocą różnych opcji. Możesz dowiedzieć się więcej o interfejsie API programu .NET Excel, korzystając z documentation.

Zobacz też