Konwertuj JSON na PDF w Python

Pliki JSON zapewniają wygodny sposób importowania lub eksportowania danych w aplikacjach internetowych, stacjonarnych lub mobilnych. Możesz łatwo programowo generować lub analizować pliki JSON. Jednak w niektórych przypadkach konieczne jest przekonwertowanie otrzymanych danych JSON na inne formaty. W tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować plik JSON do formatu PDF w Python.

Biblioteka Python do konwersji JSON na PDF

Aspose.Cells for Python to bogata w funkcje biblioteka do tworzenia dokumentów arkuszy kalkulacyjnych i manipulowania nimi. Ponadto umożliwia przetwarzanie formatów wymiany danych, takich jak JSON, CSV itp. Użyjemy tej biblioteki do konwersji naszych plików JSON do formatu PDF. Możesz zainstalować go w swoich aplikacjach Python z PyPI za pomocą następującego polecenia pip.

pip install aspose-cells

Konwertuj plik JSON na PDF w Python

Konwersję JSON do PDF można wykonać w kilku krokach za pomocą Aspose.Cells for Python. Po prostu załaduj plik JSON i zapisz go w formacie PDF. Poniżej przedstawiono kroki konwersji pliku JSON do formatu PDF w Python.

  • Załaduj plik JSON przy użyciu klasy Workbook.

  • Zapisz JSON jako PDF za pomocą metody Workbook.save().

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak zapisać plik JSON jako PDF w języku Python.

import  jpype     
import  asposecells     
jpype.startJVM() 
from asposecells.api import Workbook

# Załaduj plik JSON
workbook = Workbook("input.json")

# Zapisz jako PDF
workbook.save("Output.pdf")

jpype.shutdownJVM()

Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby używać Aspose.Cells for Python bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak programowo konwertować pliki JSON do formatu PDF w Python. Przykładowy kod pokazał, jak można zintegrować konwersję formatu JSON do formatu PDF w aplikacjach w języku Python. Ponadto możesz dowiedzieć się więcej o Python Excel API, korzystając z dokumentacji. Możesz także dzielić się swoimi pytaniami lub zapytaniami za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też