Konwertuj TXT na CSV w Javie

Pliki TXT mogą czasami zawierać dane liczbowe, które mogą być potrzebne do przetworzenia w niektórych aplikacjach. W związku z tym konwersja plików TXT na CSV może być pomocna przy analizowaniu danych liczbowych jako wartości oddzielonych przecinkami. W tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik TXT do formatu CSV w Javie

Konwerter TXT na CSV – instalacja Java API

Aspose.Cells for Java obsługuje pracę z różnymi formatami plików programu Excel w celu tworzenia lub manipulowania danymi w aplikacjach Java. Możesz łatwo skonfigurować API, pobierając pliki JAR ze strony New Releases lub z Aspose Repository, korzystając z poniższych konfiguracji Maven.

Magazyn:

<repository>
	<id>AsposeJavaAPI</id>
	<name>Aspose Java API</name>
	<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Zależność:

<dependency>
	<groupId>com.aspose</groupId>
	<artifactId>aspose-cells</artifactId>
	<version>22.6</version>
</dependency>

Konwertuj TXT na plik CSV w Javie

Możesz przekonwertować plik TXT na format CSV w Javie, wykonując poniższe czynności:

  • Utwórz obiekt klasy TxtLoadOptions.

  • Załaduj plik wejściowy za pomocą obiektu klasy Workbook.

  • Zapisz wyjściowy plik CSV w określonej ścieżce.

Poniższy fragment kodu pokazuje, jak programowo przekonwertować plik TXT na plik CSV w Javie:

// Zainicjuj obiekt klasy TxtLoadOptions
TxtLoadOptions loadoptions = new TxtLoadOptions();

// Utwórz obiekt klasy skoroszytu, aby załadować wejściowy plik TXT
Workbook workbook = new Workbook("input.txt", loadoptions);

// Zapisz wyjściowy plik CSV
workbook.save("output.csv" , SaveFormat.CSV);

Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz przetestować wszystkie funkcje API bez żadnych ograniczeń ewaluacyjnych. Po prostu poproś o bezpłatną licencję tymczasową, aby w pełni wykorzystać możliwości interfejsu API.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak programowo konwertować TXT na wartości oddzielone przecinkami CSV w Javie. Takie pliki oddzielone przecinkami są czasami wymagane przez różne przepływy pracy w celu przeanalizowania lub wyodrębnienia przydatnych informacji z danych liczbowych. Ponadto możesz zajrzeć do API dokumentacja, aby sprawdzić kilka innych funkcji API. Jeśli potrzebujesz podzielić się swoimi wątpliwościami lub niejasnościami, napisz do nas na forum.

Zobacz też