Tworzenie wykresów tornado w Excelu za pomocą Pythona

Wizualizacja danych jest niezbędnym narzędziem, ponieważ ułatwia zrozumienie skomplikowanych zestawów danych i podejmowanie świadomych decyzji. Wykresy tornado są przydatne w analizie wrażliwości, ponieważ dostarczają graficzny wynik umożliwiający ocenę zmienności zmiennych wejściowych na konkretny wynik. W tym wpisie na blogu dowiemy się, jak tworzyć wykresy tornado w Excelu za pomocą Pythona.

Ten artykuł obejmuje następujące tematy:

Czym jest wykres tornado?

Wykres tornado to forma wykresu słupkowego szczególnie użyteczna przy porównywaniu zakresu zmian jednego wyniku wynikającego z różnych danych wejściowych. W kontekście wyboru lub oceny ryzyka ułatwia określenie, która zmienna ma największy wpływ na wynik. Malejąca kolejność słupków tworzy kształt przypominający tornado, stąd nazwa.

Python Tornado Charts API w Excelu

Do tworzenia wykresów tornado w Excelu wykorzystamy funkcje chartingu API Aspose.Cells for Python. Jest to skuteczne narzędzie, które umożliwia programistom tworzenie, manipulowanie, konwertowanie i wykonywanie innych operacji na plikach Excela w ich aplikacjach.

Przed przejściem do tworzenia wykresów tornado, skonfigurujmy nasze środowisko i zainstalujmy Aspose.Cells dla Pythona.

Aby zainstalować Aspose.Cells dla Pythona, proszę pobrać pakiet lub zainstalować API z PyPI za pomocą następującego polecenia pip w terminalu:

pip install aspose-cells-python

Tworzenie wykresu tornado w Excelu za pomocą Pythona

Po skonfigurowaniu środowiska możemy łatwo stworzyć wykres tornado w arkuszu Excel, postępując zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Załaduj plik Excel z danymi za pomocą klasy Workbook.
  2. Pobierz żądany arkusz do obiektu klasy Worksheet.
  3. Dodaj wykres słupkowy skumulowany za pomocą metody Charts.add().
  4. Uzyskaj dostęp do wykresu według jego indeksu w obiekcie klasy Chart.
  5. Ustaw źródło danych dla wykresu za pomocą metody set_chart_data_range().
  6. Ustaw wymagane właściwości wykresu.
  7. Na koniec zapisz dokument za pomocą metody save().

Poniższy przykład kodu pokazuje jak tworzyć wykres tornado w Excelu za pomocą Pythona.

Tworzenie wykresu tornado w Excelu za pomocą Pythona

Tworzenie wykresu tornado w Excelu za pomocą Pythona

Wstawianie danych i tworzenie wykresu tornado w Excelu

Dotychczas nauczyliśmy się, jak tworzyć wykres tornado za pomocą arkusza z wcześniej wprowadzonymi danymi. Teraz zobaczymy, jak wstawiać dane do arkusza Excel za pomocą metody put_value() klasy Cells. Reszta procesu tworzenia wykresu tornado pozostanie taka sama.

Poniższy przykład kodu pokazuje jak wstawiać dane, a następnie tworzyć wykres tornado w Excelu za pomocą Pythona.

Wstawianie danych i tworzenie wykresu tornado w Excelu

Wstawianie danych i tworzenie wykresu tornado w Excelu

Uzyskaj darmową licencję

Odblokuj pełen potencjał tworzenia wykresów tornado w Excelu dzięki darmowej tymczasowej licencji! Po prostu odwiedź naszą stronę, aby uzyskać szybkie i łatwe instrukcje, jak zdobyć darmową licencję i cieszyć się nieograniczonym dostępem.

Wykresy tornado w Excelu w Pythonie – Darmowe zasoby

Oprócz tworzenia wykresów tornado w Excelu za pomocą Pythona, eksploruj inne techniki wizualizacji danych i zwiększ swoje umiejętności analizy danych za pomocą Pythona i Aspose.Cells. Więcej informacji i zaawansowane funkcje znajdziesz w poniższych zasobach:

Podsumowanie

W tym artykule dowiedzieliśmy się, jak tworzyć wykresy tornado w Excelu za pomocą Pythona. Aspose.Cells dla Pythona to potężna biblioteka, która pozwala na programowe manipulowanie plikami Excela, umożliwiając automatyzację zadań związanych z wizualizacją danych. Postępując zgodnie z krokami opisanymi w tym artykule, możesz tworzyć niestandardowe wykresy tornado, aby skutecznie wizualizować wpływ różnych czynników na konkretne wyniki.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na naszym darmowym forum wsparcia.

Zobacz także