przekonwertować excel xls xlsx na csv csharp

Wartości oddzielone przecinkami (CSV) są szeroko stosowane do przechowywania i udostępniania danych. Większość zbiorów danych jest również udostępniana w formacie CSV. Z drugiej strony różne osoby używają formatów Excel XLS i XLSX do przechowywania danych w formie tabelarycznej. Jednak w różnych przypadkach, aby przetworzyć dane Excela w plikach XLS lub XLSX, są one najpierw programowo konwertowane do formatu CSV. W tym artykule pokażemy, jak przekonwertować plik programu Excel na CSV w języku C#.

Konwerter C# Excel na CSV — bezpłatne pobieranie

Aby przekonwertować pliki XLS i XLSX na CSV, użyjemy Aspose.Cells for .NET. Jest to bogaty w funkcje interfejs API, który umożliwia bezproblemowe tworzenie i przetwarzanie plików Excel. Ponadto umożliwia konwersję plików Excel do różnych innych formatów plików. Możesz pobrać interfejs API z sekcji wydań lub zainstalować go z NuGet za pomocą następującego polecenia.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Kroki, aby przekonwertować XLS na CSV w C#

Aspose.Cells for .NET znacznie ułatwia konwersję plików Excel do formatu CSV. Wystarczy wykonać następujące kroki.

  • Załaduj plik Excela z dysku.
  • Zapisz plik Excel jako CSV w żądanej lokalizacji.

Otóż to.

W poniższej sekcji pokazano, jak przekształcić te kroki w kod i przekonwertować plik XLS na CSV w języku C#.

Eksportuj XLSX do CSV w C#

Poniżej przedstawiono kroki, aby wyeksportować plik XLS do CSV w języku C#.

  1. Załaduj Excel XLS/XLSX przy użyciu klasy Workbook.
  2. Zapisz plik XLSX jako CSV przy użyciu metody Workbook.Save().

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak zapisać plik Excel XLSX jako CSV w języku C#.

// Załaduj wejściowy plik Excel
Workbook workbook = new Workbook("CSVtoExcel.xlsx");

// Zapisz XLSX jako plik CSV
workbook.Save("ExcelToCSV.csv", SaveFormat.CSV);

XLSX to CSV C# Converter — Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz konwertować pliki Excela do formatu CSV bez ograniczeń ewaluacyjnych, uzyskując bezpłatną licencję tymczasową.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się konwertować pliki programu Excel do formatu CSV w języku C#. Możesz po prostu zainstalować Aspose.Cells for .NET i zintegrować konwersję Excela do CSV w swoich aplikacjach. Aby uzyskać więcej informacji na temat Aspose.Cells for .NET, odwiedź referencje API i dokumentację. Ponadto w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami na naszym forum wsparcia.

Zobacz też