Arkusze kalkulacyjne Excel zminimalizowały wysiłek potrzebny do przechowywania ogromnych danych i automatycznego wykonywania złożonych obliczeń. Kolejnym dużym osiągnięciem, które usprawniło sposób tworzenia arkuszy kalkulacyjnych Excela i programowego wykonywania różnych operacji na danych była automatyzacja Excela.

Znajdowanie i zastępowanie tekstu w Excelu to jedna z często wykonywanych operacji w automatyzacji Excela. Dlatego w tym artykule pokażę, jak znaleźć i zamienić tekst w dużych arkuszach kalkulacyjnych Excel programowo w języku C# za pomocą kilku linii kodu. Ostatecznie dowiesz się, jak:

Interfejs API do znajdowania i zastępowania tekstu w skoroszytach programu Excel

Aspose.Cells for .NET to potężne API, które pozwala całkowicie zautomatyzować proces tworzenia, edytowania, analizowania i konwertowania arkusza kalkulacyjnego Excel programowo. API zapewnia również łatwe sposoby znajdowania i zastępowania tekstu na podstawie zwykłego tekstu, jak również wyrażeń regularnych (regex). Możesz pobrać interfejs API lub zainstalować go w swojej aplikacji za pomocą Menedżera pakietów NuGet lub konsoli Menedżera pakietów.

Menedżer pakietów NuGet

Znajdź i zamień tekst za pomocą wyrażenia regularnego w programie Excel

Konsola menedżera pakietów

PM> Install-Package Aspose.Cells

Znajdź i zamień tekst w Excelu przy użyciu C#

Poniżej przedstawiono prosty przepis na znalezienie i zastąpienie tekstu w skoroszycie programu Excel przy użyciu Aspose.Cells dla platformy .NET.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak znaleźć i zamienić tekst w programie Excel przy użyciu języka C#.

// Załaduj skoroszyt programu Excel
Workbook workbook = new Workbook("Excel.xlsx");
ReplaceOptions replace = new ReplaceOptions();
// Ustaw rozróżnianie wielkości liter i opcje dopasowywania tekstu
replace.CaseSensitive = false;
replace.MatchEntireCellContents = false;
// Zastąp tekst
workbook.Replace("find and replace this text","with this text", replace);
// Zapisz zaktualizowany skoroszyt programu Excel
workbook.Save("Updated Excel.xlsx");

Znajdź i zamień tekst na wyrażenie regularne w programie Excel przy użyciu języka C#

Możesz również znaleźć i zamienić tekst, który pasuje do określonego wzorca, takiego jak identyfikatory e-mail, SSN itp. Aby to zrobić, po prostu ustaw właściwość ReplaceOptions.RegexKey na true i wywołaj [Workbook.Replace(String , String, ReplaceOptions) 8 metoda.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak znaleźć i zamienić tekst na wyrażenie regularne w skoroszycie programu Excel.

// Załaduj skoroszyt programu Excel
Workbook workbook = new Workbook("Excel.xlsx");
ReplaceOptions replace = new ReplaceOptions();
// Ustaw rozróżnianie wielkości liter i opcje dopasowywania tekstu
replace.CaseSensitive = false;
replace.MatchEntireCellContents = false;
// Ustaw RegexKey na true, aby wskazać, że wyszukiwany klucz to Regex
replace.RegexKey = true;
// Zastąp tekst
workbook.Replace("\\bKIM\\b", "^^^TIM^^^", replace);
// Zapisz zaktualizowany skoroszyt programu Excel
workbook.Save("Updated Excel.xlsx");

Wypróbuj Aspose.Cell dla .NET za darmo

Zdobądź bezpłatną tymczasową licencję Aspose.Cells for .NET i ciesz się jego potężnymi funkcjami.