Wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn w programie Excel przy użyciu języka C++

MS Excel zapewnia wiele funkcji do pracy z plikami Excel. Jedną z podstawowych operacji, które można wykonać, jest wstawianie lub usuwanie wierszy i kolumn. Możesz znaleźć się w sytuacji, w której musisz wstawić lub usunąć wiersze i kolumny podczas programowego manipulowania plikami Excel. W związku z tym w tym artykule dowiesz się, jak wstawiać i usuwać wiersze i kolumny w arkuszach programu Excel przy użyciu języka C++.

C++ API do wstawiania i usuwania wierszy i kolumn w programie Excel

Aspose.Cells for C++ to natywna biblioteka C++, która umożliwia tworzenie, odczytywanie i aktualizowanie plików programu Excel bez konieczności instalowania programu Microsoft Excel. Interfejs API obsługuje również wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn w arkuszach programu Excel. Możesz zainstalować API poprzez NuGet lub pobrać bezpośrednio z sekcji Downloads.

PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Wstaw wiersze w arkuszu programu Excel przy użyciu języka C++

Poniżej znajduje się obraz przykładowego pliku, którym będziemy manipulować w tym artykule.

Przykładowy plik użyty w przykładach

Przykładowy plik użyty w przykładach

Poniżej przedstawiono kroki wstawiania wierszy w arkuszu programu Excel.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak wstawiać wiersze w arkuszu programu Excel przy użyciu języka C++.

// Ścieżka katalogu źródłowego.
StringPtr srcDir = new String("SourceDirectory\\");

// Ścieżka katalogu wyjściowego.
StringPtr outDir = new String("OutputDirectory\\");

// Załaduj wejściowy plik Excel
intrusive_ptr<IWorkbook> workbook = Factory::CreateIWorkbook(srcDir->StringAppend(new String("Sample1.xlsx")));

// Uzyskaj dostęp do pierwszego arkusza w pliku Excel
intrusive_ptr<IWorksheet> worksheet = workbook->GetIWorksheets()->GetObjectByIndex(0);

// Wstaw 2 wiersze do arkusza na 3. pozycji
worksheet->GetICells()->InsertRows(2, 2);

// Ścieżka wyjściowego pliku Excel
StringPtr outputInsertRows = outDir->StringAppend(new String("outputInsertRows.xlsx"));

// Zapisz plik Excela.
workbook->Save(outputInsertRows);
Dane wyjściowe wygenerowane przez przykładowy kod

Dane wyjściowe wygenerowane przez przykładowy kod

Wstaw kolumny do arkusza programu Excel przy użyciu języka C++

Poniżej przedstawiono kroki wstawiania kolumn w arkuszu programu Excel.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak wstawiać kolumny w arkuszu programu Excel przy użyciu języka C++.

// Ścieżka katalogu źródłowego.
StringPtr srcDir = new String("SourceDirectory\\");

// Ścieżka katalogu wyjściowego.
StringPtr outDir = new String("OutputDirectory\\");

// Załaduj wejściowy plik Excel
intrusive_ptr<IWorkbook> workbook = Factory::CreateIWorkbook(srcDir->StringAppend(new String("Sample1.xlsx")));

// Uzyskaj dostęp do pierwszego arkusza w pliku Excel
intrusive_ptr<IWorksheet> worksheet = workbook->GetIWorksheets()->GetObjectByIndex(0);

// Wstaw 2 kolumny do arkusza na drugiej pozycji
worksheet->GetICells()->InsertColumns(1, 2);

// Ścieżka wyjściowego pliku Excel
StringPtr outputInsertColumns = outDir->StringAppend(new String("outputInsertColumns.xlsx"));

// Zapisz plik Excela.
workbook->Save(outputInsertColumns);
Dane wyjściowe wygenerowane przez przykładowy kod

Dane wyjściowe wygenerowane przez przykładowy kod

Usuń wiersze z arkusza programu Excel za pomocą C++

Poniżej przedstawiono kroki, aby usunąć wiersze z arkusza programu Excel.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak usunąć wiersze z arkusza programu Excel przy użyciu języka C++.

// Ścieżka katalogu źródłowego.
StringPtr srcDir = new String("SourceDirectory\\");

// Ścieżka katalogu wyjściowego.
StringPtr outDir = new String("OutputDirectory\\");

// Załaduj wejściowy plik Excel
intrusive_ptr<IWorkbook> workbook = Factory::CreateIWorkbook(srcDir->StringAppend(new String("Sample1.xlsx")));

// Uzyskaj dostęp do pierwszego arkusza w pliku Excel
intrusive_ptr<IWorksheet> worksheet = workbook->GetIWorksheets()->GetObjectByIndex(0);

// Usuń 2 wiersze, zaczynając od trzeciego rzędu
worksheet->GetICells()->DeleteRows(2, 2, true);

// Ścieżka wyjściowego pliku Excel
StringPtr outputDeleteRows = outDir->StringAppend(new String("outputDeleteRows.xlsx"));

// Zapisz plik Excela.
workbook->Save(outputDeleteRows);
Dane wyjściowe wygenerowane przez przykładowy kod

Dane wyjściowe wygenerowane przez przykładowy kod

Usuń kolumny z arkusza programu Excel za pomocą C++

Poniżej przedstawiono kroki usuwania kolumn z arkusza programu Excel.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak usunąć kolumny z arkusza programu Excel przy użyciu języka C++.

// Ścieżka katalogu źródłowego.
StringPtr srcDir = new String("SourceDirectory\\");

// Ścieżka katalogu wyjściowego.
StringPtr outDir = new String("OutputDirectory\\");

// Załaduj wejściowy plik Excel
intrusive_ptr<IWorkbook> workbook = Factory::CreateIWorkbook(srcDir->StringAppend(new String("Sample1.xlsx")));

// Uzyskaj dostęp do pierwszego arkusza w pliku Excel
intrusive_ptr<IWorksheet> worksheet = workbook->GetIWorksheets()->GetObjectByIndex(0);

// Usuń 2 kolumny z arkusza, zaczynając od drugiej pozycji
worksheet->GetICells()->DeleteColumns(1, 2, true);

// Ścieżka wyjściowego pliku Excel
StringPtr outputDeleteColumns = outDir->StringAppend(new String("outputDeleteColumns.xlsx"));

// Zapisz plik Excela.
workbook->Save(outputDeleteColumns);
Dane wyjściowe wygenerowane przez przykładowy kod

Dane wyjściowe wygenerowane przez przykładowy kod

Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz wypróbować interfejs API bez ograniczeń ewaluacyjnych, prosząc o bezpłatną licencję tymczasową.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak wstawiać i usuwać wiersze i kolumny w arkuszu programu Excel przy użyciu języka C++. Aspose.Cells for C++ to rozbudowany interfejs API, który zapewnia szereg dodatkowych funkcji do automatyzacji zadań związanych z programem Excel. Możesz szczegółowo zapoznać się z interfejsem API, odwiedzając oficjalną dokumentację. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na naszym bezpłatnym forum pomocy technicznej.

Zobacz też