chroń nie chroń plików Excela C#

MS Excel zapewnia wygodne sposoby przechowywania i zarządzania małymi lub dużymi ilościami danych. Skoroszyty programu Excel są szeroko stosowane do utrzymywania zbiorów danych, analizowania danych, wykonywania czynności związanych z finansami czy zasobami ludzkimi itp. Wraz z postępem technologicznym zwiększyły się również możliwości uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych. Dlatego MS Excel pozwala chronić skoroszyty za pomocą hasła. W tym artykule dowiesz się, jak zautomatyzować funkcje ochrony arkusza kalkulacyjnego oraz programowo chronić i usuwać ochronę plików programu Excel przy użyciu języka C#.

Interfejs API języka C# do ochrony plików programu Excel — bezpłatne pobieranie

Aspose.Cells for .NET to dobrze znany interfejs API do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, który umożliwia tworzenie i przetwarzanie plików Excel z poziomu aplikacji .NET. Interfejs API pozwala chronić i usuwać ochronę plików Excel w ciągu kilku linii kodu. Możesz pobrać pliki binarne interfejsu API lub zainstalować je za pomocą NuGet.

Install-Package Aspose.Cells

Chroń pliki Excela za pomocą C#

Ochrona programu MS Excel jest dziecinnie prosta i można ją wykonać w kilku krokach. Po prostu załaduj plik Excela, chroń go i zapisz chroniony plik. Ponadto możesz określić rodzaj ochrony, który chcesz zastosować, tj. chronić wszystko, obiekty lub tylko zawartość itp. Poniżej przedstawiono kroki ochrony pliku Excel przy użyciu Aspose.Cells for .NET.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak chronić plik programu Excel przy użyciu języka C#.

// Otwórz plik Excela
Workbook workbook = new Workbook("Excel.xlsx");

// Chroń skoroszyt, określając typ ochrony
workbook.Protect(ProtectionType.All, "12345");

// Zapisz plik
workbook.Save("Excel.xlsx");

Usuń ochronę plików Excela za pomocą C#

Możesz także wyłączyć ochronę plików Excel, podając hasło do API. Poniżej przedstawiono kroki, aby wyłączyć ochronę chronionego pliku programu Excel.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak wyłączyć ochronę pliku programu Excel przy użyciu języka C#.

// Otwórz plik Excela
Workbook workbook = new Workbook("Excel.xlsx");

// Wyłącz ochronę skoroszytu
workbook.Unprotect("12345");

// Ustaw hasło na zero
workbook.Settings.Password = null;

// Zapisz plik
workbook.Save("Excel.xlsx");

Wniosek

Ochrona danych w plikach MS Excel to ważny aspekt cyfrowego świata. Dlatego w tym artykule przedstawiono, jak zautomatyzować proces zabezpieczania lub wyłączania ochrony plików programu Excel przy użyciu języka C#. Przewodnik krok po kroku wraz z referencjami API i przykładami kodu pomoże Ci dowiedzieć się, jak zaimplementować te funkcje w swoich aplikacjach .NET. Możesz dowiedzieć się więcej o interfejsie API, korzystając z dokumentacji.

Zobacz też