Przeglądarka programu Excel w języku C# ASP.NET

Czy chcesz wyświetlać arkusze programu Microsoft Excel w swojej aplikacji internetowej? Szukasz przeglądarki ASP.NET MVC Excel? Jeśli tak, wylądowałeś w absolutnie właściwym miejscu. Na tym blogu dowiesz się, jak utworzyć przeglądarkę Excel Viewer i wyświetlać arkusze kalkulacyjne Excel w aplikacjach ASP.NET MVC przy użyciu języka C#. Po spędzeniu kilku minut i wykonaniu kilku prostych kroków będziesz mieć uruchomioną własną przeglądarkę Excel (XLS lub XLSX). Więc zacznijmy.

Funkcje przeglądarki ASP.NET MVC Excel

Nasza przeglądarka ASP.NET Excel będzie miała następujące funkcje i możesz je udoskonalić zgodnie z własnymi wymaganiami.

 1. Przeglądaj i przeglądaj pliki programu Excel.
 2. Załaduj domyślny plik programu Excel podczas ładowania strony.
 3. Karty do poruszania się między arkuszami programu Excel.

Kroki tworzenia programu Excel Viewer w ASP.NET MVC

Poniżej przedstawiono kilka prostych kroków, aby wyświetlić pliki programu Excel w ASP.NET MVC.

 1. Utwórz nową aplikację internetową ASP.NET MVC w Visual Studio.
Aplikacja internetowa ASP.NET MVC
 1. Otwórz Menedżera pakietów NuGet i zainstaluj pakiet Aspose.Cells for .NET.
Przeglądaj pliki programu Excel w ASP.NET w przeglądarce
 1. Utwórz nowy folder „Dokumenty”, aby przechowywać pliki programu Excel, oraz podfolder „Renderowane”, aby zapisać wyrenderowane obrazy.

 2. Utwórz nowy folder o nazwie „Pomocnicy” w folderze głównym.

 3. Utwórz nową klasę o nazwie „Arkusz” w folderze „Pomocnicy”, aby przechowywać informacje z arkuszy programu Excel.

public class Sheet
{
	public string SheetName { get; set; }
	public string Path { get; set; }
}
 1. Otwórz klasę „HomeController” i zamień jej kod na następujący. Pamiętaj, aby zastąpić domyślną nazwę pliku programu Excel w akcji Indeks.
public class HomeController : Controller
{
	public List<Sheet> sheets;

	[HttpGet]
	public ActionResult Index(string fileName)
	{
		sheets = new List<Sheet>();
		if (fileName == null)
		{
			// Wyświetl domyślny arkusz roboczy przy ładowaniu strony
			sheets = RenderExcelWorksheetsAsImage("Workbook.xlsx");
		}
		else
		{
			sheets = RenderExcelWorksheetsAsImage(fileName);
		}

		return View(sheets);
	}
	public List<Sheet> RenderExcelWorksheetsAsImage(string FileName)
	{
		// Załaduj skoroszyt programu Excel 
		Workbook book = new Workbook(Server.MapPath(Path.Combine("~/Documents", FileName)));
		var workSheets = new List<Sheet>();
		// Ustaw opcje renderowania obrazu
		ImageOrPrintOptions options = new ImageOrPrintOptions();
		options.HorizontalResolution = 200;
		options.VerticalResolution = 200;
		options.AllColumnsInOnePagePerSheet = true;
		options.OnePagePerSheet = true;
		options.TextCrossType = TextCrossType.Default;
		options.ImageType = Aspose.Cells.Drawing.ImageType.Png;

		string imagePath = "";
		string basePath = Server.MapPath("~/");

		// Utwórz moduł renderujący skoroszyt programu Excel
		WorkbookRender wr = new WorkbookRender(book, options);
		// Zapisz i przeglądaj arkusze
		for (int j = 0; j < book.Worksheets.Count; j++)
		{
			imagePath = Path.Combine("/Documents/Rendering", string.Format("sheet_{0}.png", j));
			wr.ToImage(j, basePath + imagePath);
			workSheets.Add(new Sheet { SheetName = string.Format("{0}", book.Worksheets[j].Name), Path = imagePath });
		}

		return workSheets;
	}
}
 1. Otwórz Views/Home/index.cshtml i zastąp jego zawartość następującym skryptem.
@{
  ViewBag.Title = "Home Page";
  string[] files = Directory.GetFiles(Server.MapPath("~/Documents/"), "*.xlsx");
}
@model List<Excel_Viewer.Helper.Sheet>
@{
  Layout = null;
}
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Excel Viewer</title>
  <!-- CSS Includes -->
  <link rel="stylesheet" href="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
      <a class="navbar-brand" href="#">Spreadsheet Viewer</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
        <ul class="navbar-nav">
          <li class="nav-item active">
            <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#exampleModal">
              browse
            </button>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </nav>
    <br />
    <ul class="nav nav-tabs" id="myTab" role="tablist">
      @for (int i = 0; i < Model.Count; i++)
      {
        if (i == 0)
        {
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" id="@Model[i].SheetName.Replace(' ','_')-tab" data-toggle="tab" href="#@Model[i].SheetName.Replace(' ','_')" role="tab" aria-controls="@Model[i].SheetName">@Model[i].SheetName</a>
          </li>
        }
        else
        {
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" id="@Model[i].SheetName.Replace(' ','_')-tab" data-toggle="tab" href="#@Model[i].SheetName.Replace(' ','_')" role="tab" aria-controls="@Model[i].SheetName">@Model[i].SheetName</a>
          </li>
        }
      }
    </ul>
    <div class="tab-content" id="myTabContent">
      @for (int i = 0; i < Model.Count; i++)
      {
        if (i == 0)
        {
          <div class="tab-pane fade show active" id="@Model[i].SheetName.Replace(' ','_')" role="tabpanel"><br />
            <div class="card">
              <div class="card-body"> <img src="@Model[i].Path" style="width: 11in" /></div>
            </div>
          </div>
        }
        else
        {
          <div class="tab-pane fade" id="@Model[i].SheetName.Replace(' ','_')" role="tabpanel"><br />
            <div class="card">
              <div class="card-body"> <img src="@Model[i].Path" style="width: 11in" /></div>
            </div>
          </div>
        }
      }
    </div>
  </div>
  <!-- Modal -->
  <div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog" role="document">
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Select a file</h5>
          <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
            <span aria-hidden="true">&times;</span>
          </button>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <div class="list-group">
            @foreach (string s in files)
            {
              string fileName = Path.GetFileName(s);
              @Html.ActionLink(fileName, "Index", "Home", new { fileName = fileName }, new { @class = "list-group-item" })
            }
          </div>
        </div>
        <div class="modal-footer">
          <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Close</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- JS includes -->
  <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script>
  <script src="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.min.js"></script> @**@
  <script src="//ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validate/1.11.1/jquery.validate.min.js"></script>
  <script src="//ajax.aspnetcdn.com/ajax/mvc/4.0/jquery.validate.unobtrusive.min.js"></script>
</body>
</html>
 1. Zbuduj aplikację i uruchom ją w swojej ulubionej przeglądarce.

Przeglądaj pliki programu Excel w przeglądarce ASP.NET MVC — wersja demonstracyjna

Domyślny plik Excela zostanie wyświetlony przy pierwszym uruchomieniu aplikacji.

Przeglądarka Excela w ASP.NET C#

Otwórz plik Excela

Aby otworzyć plik Excel, kliknij przycisk przeglądania i wybierz plik z listy.

Przeglądaj pliki Excela
Otwórz plik Excela w ASP.NET C#

Poruszaj się między arkuszami programu Excel za pomocą zakładek

Wszystkie arkusze w skoroszycie programu Excel zostaną wyświetlone w postaci zakładek. Możesz klikać karty, aby przechodzić między arkuszami.

Wyświetl pliki programu Excel w ASP.NET

Pobierz kod źródłowy

Ta aplikacja jest open source, a jej kod źródłowy jest dostępny na GitHub.

Uzyskaj tymczasową licencję na Aspose.Cells for .NET

Możesz uzyskać licencję tymczasową Aspose.Cells for .NET API, aby uniknąć ograniczeń ewaluacyjnych/próbnych.