Szukasz łatwego sposobu wyodrębniania tekstu z plików PDF? Jeśli tak, trafiłeś we właściwe miejsce, ponieważ w tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować plik PDF na zwykły tekst w Python.

Konwertuj PDF na tekst w Python

PDF jest dobrze znanym i używanym na całym świecie formatem dokumentów ze względu na obsługę wielu platform. Wiele osób woli udostępniać i drukować dokumenty w formacie PDF. Ponieważ PDF jest bardzo popularny w biznesie, może być konieczne programowe wyodrębnienie zwykłego tekstu z wielu plików PDF w celu analizy tekstu lub dalszego przetwarzania. Zobaczmy więc, jak przeprowadzić konwersję plików PDF na tekst z poziomu aplikacji Python.

Biblioteka konwerterów plików PDF na tekst w języku Python — bezpłatne pobieranie

Aspose.Words for Python to potężna biblioteka przeznaczona do manipulowania popularnymi formatami dokumentów tekstowych, do których należą głównie pliki MS Word i PDF. Korzystając z biblioteki, możesz łatwo przetwarzać tekst w dokumentach. Użyjemy tej biblioteki do konwersji plików PDF na zwykły tekst (TXT).

Możesz użyć następującego polecenia pip, aby zainstalować Aspose.Words dla języka Python w swojej aplikacji.

pip install aspose-words

Jak przekonwertować plik PDF na tekst w Python

Aby przekonwertować plik PDF na zwykły tekst za pomocą Aspose.Words for Python, wykonamy następujące kroki:

  • Załaduj dokument PDF z dysku.
  • Zapisz plik PDF w formacie TXT w żądanej lokalizacji.

I to wszystko.

Zobaczmy teraz, jak wykonać te kroki w Python, aby przekonwertować plik PDF na format TXT.

Zapisz PDF jako plik TXT w Python

Poniżej przedstawiono kroki, aby zapisać plik PDF jako TXT w Python.

  • Załaduj plik PDF za pomocą klasy Document.
  • Zapisz plik PDF jako TXT za pomocą metody Document.save() i podaj ścieżkę pliku jako parametr.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować plik PDF na tekst (TXT) w języku Python.

import aspose.words as aw

# Załaduj plik PDF
doc = aw.Document("document.pdf")

# Zapisz PDF jako TXT
doc.save("pdf-to-text.txt")

Python PDF to TXT Converter — Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz użyć bezpłatnej licencji tymczasowej, aby zapisywać pliki PDF jako pliki TXT bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak konwertować pliki PDF na tekst w Python. Za pomocą przykładowego kodu zobaczyłeś, jak załadować i zapisać plik PDF jako plik TXT w żądanej lokalizacji w Python. Poza tym możesz odwiedzić dokumentację Aspose.Words for Python, aby dowiedzieć się więcej o bibliotece. Jeśli masz jakieś pytania, daj nam znać za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też