Konwersja obrazu do programu Visio w języku C# — konwerter obrazu na diagram

Microsoft Visio to aplikacja do tworzenia diagramów i grafiki wektorowej używana do tworzenia diagramów, schematów blokowych i innych wizualnych reprezentacji danych. W tym artykule omówimy, jak przekonwertować obraz do programu Visio w języku C#, udostępniając przewodnik krok po kroku, który pomoże pomyślnie wykonać to zadanie.

W tym artykule zostaną omówione następujące tematy:

 1. C# Image to Diagram Converter – bezpłatne pobieranie
 2. Kroki konwersji obrazu do programu Visio
 3. Konwertuj obraz PNG na Visio
 4. Konwertuj obraz JPG na Visio
 5. Wstaw obraz BMP do programu Visio
 6. Konwertuj obraz na diagram online
 7. Konwerter obrazu na diagram – zasoby edukacyjne

C# Image to Diagram Converter — bezpłatne pobieranie

Do wstawiania obrazów do diagramów programu Visio będziemy używać interfejsu API Aspose.Diagram for .NET. Umożliwia programistom tworzenie, manipulowanie i konwertowanie plików programu Visio przy użyciu prostego i intuicyjnego interfejsu API. Dzięki Aspose.Diagram możesz łatwo dodawać kształty, łączniki, tekst i inne elementy do diagramów programu Visio. Aspose.Diagram jest szeroko stosowany w tworzeniu aplikacji korporacyjnych, narzędzi do wizualizacji danych i innych programów wymagających integracji z Visio.

Proszę pobrać bibliotekę DLL interfejsu API lub zainstalować ją za pomocą NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Diagram 

Jak przekonwertować obraz do programu Visio przy użyciu języka C#

Możemy łatwo przekonwertować dowolny obraz na diagram Visio za pomocą Aspose.Diagram for .NET, wykonując poniższe czynności:

 1. Utwórz nowy rysunek programu Visio.
 2. Pobierz stronę według indeksu.
 3. Ustaw pozycję X i Y wraz z szerokością i wysokością obrazu.
 4. Zaimportuj obraz jako kształt programu Visio.
 5. Zapisz diagram Visio.

Zobaczmy teraz, jak przekształcić te kroki w języku C#, aby wstawić obraz do diagramu programu Visio.

Konwertuj PNG na Visio w C#

Wykonaj poniższe czynności, aby przekonwertować obraz PNG na diagram programu Visio.

 1. Utwórz instancję klasy Diagram.
 2. Zainicjuj obiekt klasy Page według indeksu z kolekcji stron.
 3. Zdefiniuj pinX, pinY, szerokość i wysokość.
 4. Następnie wywołaj metodę AddShape() z obrazem FileStream.
 5. Na koniec zapisz diagram programu Visio przy użyciu metody Save(). Pobiera wyjściową ścieżkę pliku VSDX i SaveFileFormat jako argumenty.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować obraz PNG na diagram programu Visio przy użyciu języka C#.

// Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować obraz PNG na diagram programu Visio.
using Aspose.Diagram;
using System.Drawing;

// Utwórz nowy diagram
Diagram diagram = new Diagram();

// Pobierz obiekt strony według indeksu
Page page0 = diagram.Pages[0];

// Ustaw pinX, pinY, szerokość i wysokość
double pinX = 1, pinY = 1, width = 4, hieght = 5;

// Importuj obraz bitmapowy jako kształt programu Visio
page0.AddShape(pinX, pinY, width, hieght, new FileStream("C:\\Files\\tower.png", FileMode.OpenOrCreate));

// Zapisz diagram Visio
diagram.Save("C:\\Files\\PNGtoVisio.vsdx", SaveFileFormat.Vsdx);
Konwertuj obraz PNG na Visio w C#

Konwertuj obraz PNG na Visio w C#.

Konwertuj JPG na Visio w C#

Podobnie możemy przekonwertować dowolny obraz JPG na diagram programu Visio, wykonując czynności wspomniane wcześniej. Jednak wystarczy wprowadzić obraz JPG w kroku 4.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować obraz JPG na diagram programu Visio przy użyciu języka C#.

// Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować obraz JPG na diagram programu Visio.
using Aspose.Diagram;
using System.Drawing;

// Utwórz nowy diagram
Diagram diagram = new Diagram();

// Pobierz obiekt strony według indeksu
Page page0 = diagram.Pages[0];

// Ustaw pinX, pinY, szerokość i wysokość
double pinX = 2, pinY = 2, width = 4, hieght = 7;

// Importuj obraz bitmapowy jako kształt programu Visio
page0.AddShape(pinX, pinY, width, hieght, new FileStream("C:\\Files\\tower.jpg", FileMode.OpenOrCreate));

// Zapisz diagram Visio
diagram.Save("C:\\Files\\JPGtoVisio.vsdx", SaveFileFormat.Vsdx);
Konwertuj obraz JPG na Visio w C#

Konwertuj obraz JPG na Visio w C#.

Wstaw obraz BMP do Visio w C#

Możemy również wstawić dowolny obraz BMP do diagramu programu Visio, wykonując czynności wspomniane wcześniej. Jednak wystarczy wprowadzić plik obrazu BMP w kroku 4.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak wstawić obraz BMP do diagramu programu Visio przy użyciu języka C#.

// Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować obraz PNG na diagram programu Visio.
using Aspose.Diagram;
using System.Drawing;

// Utwórz nowy diagram
Diagram diagram = new Diagram();

// Pobierz obiekt strony według indeksu
Page page0 = diagram.Pages[0];

// Ustaw pinX, pinY, szerokość i wysokość
double pinX = 1, pinY = 1, width = 4, hieght = 3;

// Importuj obraz bitmapowy jako kształt programu Visio
page0.AddShape(pinX, pinY, width, hieght, new FileStream("C:\\Files\\sample.bmp", FileMode.OpenOrCreate));

// Zapisz diagram Visio
diagram.Save("C:\\Files\\BMPtoVisio.vsdx", SaveFileFormat.Vsdx);

Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby wypróbować bibliotekę bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Konwerter obrazu do programu Visio online

Ponadto możesz bezpłatnie konwertować obrazy na diagramy programu Visio w trybie online, korzystając z naszej bezpłatnej aplikacji internetowej Konwerter obrazów na program Visio. Ta aplikacja internetowa została opracowana przy użyciu interfejsu API Aspose.Diagram.

https://products.aspose.app/diagram/conversion/image-to-visio

Konwerter obrazu na diagram — zasoby edukacyjne

Możesz dowiedzieć się więcej o generowaniu, konwertowaniu i manipulowaniu diagramami programu Visio bez korzystania z programu Microsoft Visio oraz poznawać inne funkcje biblioteki, korzystając z poniższych zasobów:

Wniosek

W tym artykule dowiedzieliśmy się, jak załadować i przekonwertować obraz do programu Visio w języku C#. Widzieliśmy również, jak stworzyć diagram visio i zapisać go w formacie VSDX. Konwersja obrazu do programu Visio w języku C# jest stosunkowo prosta. Korzystając z biblioteki Aspose.Diagram, możesz szybko i łatwo konwertować obrazy do plików Visio. Kluczem jest wykonanie kroków opisanych powyżej i upewnienie się, że masz zainstalowane niezbędne biblioteki i narzędzia na swoim komputerze. W przypadku jakichkolwiek niejasności skontaktuj się z nami na naszym bezpłatnym forum wsparcia.

Zobacz też