MS Visio to szeroko stosowana aplikacja do tworzenia wielu diagramów, takich jak schematy blokowe, diagramy przepływu biznesowego itp. Jednak w różnych przypadkach może być konieczna konwersja plików diagramów do innych formatów plików. Na przykład, udostępniając diagramy, możesz je przekonwertować do pliku PDF. Z drugiej strony możesz przekonwertować diagram na obraz w celu osadzenia go w aplikacji internetowej lub komputerowej. W tym artykule omówimy programowo konwersję diagramu Visio do formatu PDF. W szczególności dowiesz się, jak konwertować pliki VSDX lub VSD do formatu PDF za pomocą języka C#.

C# Visio do interfejsu API konwertera plików PDF

Aspose.Diagram for .NET to biblioteka klas C# przeznaczona do tworzenia i manipulowania diagramami MS Visio z poziomu aplikacji .NET. Ponadto zapewnia interfejs API konwertera o wysokiej wierności, który umożliwia konwersję diagramów programu Visio do formatu PDF i innych. Możesz pobrać bibliotekę DLL interfejsu API lub zainstalować ją za pomocą NuGet.

Install-Package Aspose.Diagram

Kroki, aby przekonwertować Visio na PDF w C#

Poniżej przedstawiono kroki konwersji diagramu programu Visio do formatu PDF przy użyciu programu Aspose.Diagram dla platformy .NET.

  • Załaduj plik Visio VSD lub VDSX przy użyciu klasy Diagram.
// Utwórz obiekt diagramu, aby załadować diagram VSD/VSDX
Diagram diagram = new Diagram("Diagram.vsd");
// Utwórz strumień pamięci i zapisz schemat jako PDF
MemoryStream pdfStream = new MemoryStream();
diagram.Save(pdfStream, SaveFileFormat.PDF);
// Utwórz plik PDF
FileStream pdfFileStream = new FileStream("ExportToPDF.pdf", FileMode.Create, FileAccess.Write);
// Napisz do pliku
pdfStream.WriteTo(pdfFileStream);
// Zamknij strumienie
pdfFileStream.Close();
pdfStream.Close();

C# Visio do formatu PDF — kompletny kod

Poniżej znajduje się pełny kod źródłowy konwersji pliku programu Visio do formatu PDF przy użyciu języka C#.

// Utwórz obiekt diagramu, aby załadować diagram VSD/VSDX
Diagram diagram = new Diagram("Diagram.vsd");

// Utwórz strumień pamięci i zapisz schemat jako PDF
MemoryStream pdfStream = new MemoryStream();
diagram.Save(pdfStream, SaveFileFormat.PDF);

// Utwórz plik PDF
FileStream pdfFileStream = new FileStream("ExportToPDF.pdf", FileMode.Create, FileAccess.Write);
// Napisz do pliku
pdfStream.WriteTo(pdfFileStream);

// Zamknij strumienie
pdfFileStream.Close();
pdfStream.Close();

Wyniki

Poniżej znajdują się zrzuty ekranu wyników, które można uzyskać przy użyciu wyżej wymienionego kodu.

Diagram Visio

Visio do PDF C#

Przekonwertowany plik PDF

Visio do PDF

Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby wypróbować interfejs API bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

Aspose.Diagram for .NET zapewnia szeroki zakres funkcji do manipulowania diagramami programu Visio. Ponadto zapewnia wysokiej jakości konwersję diagramów do formatu PDF. W tym artykule nauczyłeś się konwertować diagramy VDS lub VSDX do formatu PDF przy użyciu języka C#. Możesz dowiedzieć się więcej o interfejsie API, korzystając z dokumentacji.

Zobacz też