Połącz się z serwerem IMAP C#

Internet Message Access Protocol (IMAP) jest najczęściej używanym protokołem do pobierania wiadomości z serwera poczty e-mail. Aby uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej z aplikacji klienckich, musisz najpierw nawiązać połączenie z serwerem IMAP. Aby to osiągnąć, w tym artykule omówiono sposób łączenia się z serwerem IMAP za pośrednictwem protokołu SOCKS lub serwera proxy HTTP przy użyciu języka C#. Ponadto dowiesz się, jak programowo połączyć się z serwerem IMAP obsługującym protokół SSL.

Interfejs API języka C# do łączenia serwera IMAP

Aspose.Email for .NET to bogaty w funkcje interfejs API, który umożliwia wdrażanie klientów poczty e-mail z poziomu aplikacji .NET. Ponadto pozwala łączyć się z serwerami IMAP i uzyskiwać dostęp do skrzynek pocztowych za pośrednictwem SOCKS lub serwerów proxy HTTP. Możesz pobrać interfejs API lub zainstalować go za pomocą NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Email

Połącz się z serwerem IMAP w języku C#

Poniżej przedstawiono kroki, aby połączyć się z serwerem IMAP przy użyciu Aspose.Email dla platformy .NET.

 1. Utwórz instancję klasy ImapClient.
 2. Określ nazwę hosta, nazwę użytkownika i hasło w konstruktorze ImapClient.
 3. Użyj obiektu ImapClient, aby uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak nawiązać połączenie z serwerem IMAP przy użyciu języka C#.

// Połącz się z serwerem IMAP za pomocą hosta, użytkownika i hasła
ImapClient client = new ImapClient("localhost", "user", "password");

// Wybierz katalog
client.SelectFolder("Inbox");

Połącz się z serwerem IMAP przez SOCKS Proxy

W różnych przypadkach serwery pocztowe nie są bezpośrednio dostępne i trzeba użyć serwera proxy. Aby połączyć się z serwerem IMAP przez proxy SOCKS, Aspose.Email for .NET obsługuje SOCKS w wersji 4, 4a i 5. Poniżej przedstawiono kroki, aby połączyć się z serwerem IMAP przez proxy SOCKS.

 1. Utwórz instancję klasy ImapClient.
 2. Określ nazwę hosta, nazwę użytkownika i hasło w konstruktorze ImapClient.
 3. Utwórz instancję SocksProxy i zainicjuj ją adresem proxy, portem i wersją SOCKS.
 4. Ustaw proxy dla IMAP za pomocą właściwości ImapClient.Proxy.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak połączyć się z serwerem IMAP za pośrednictwem serwera proxy SOCKS.

// Połącz się i zaloguj do IMAP oraz ustaw SecurityOptions
ImapClient client = new ImapClient("imap.domain.com", "username", "password");
client.SecurityOptions = SecurityOptions.Auto;

// Skonfiguruj serwer proxy SOCKS
string proxyAddress = "192.168.203.142"; // proxy address
int proxyPort = 1080; // proxy port
SocksProxy proxy = new SocksProxy(proxyAddress, proxyPort, SocksVersion.SocksV5);

// Ustaw proxy dla IMAP
client.Proxy = proxy;

// Wybierz katalog
client.SelectFolder("Inbox");

Połącz się z serwerem IMAP przez serwer proxy HTTP

Poniżej przedstawiono kroki, aby połączyć się z serwerem IMAP za pośrednictwem serwera proxy HTTP.

 1. Utwórz instancję klasy ImapClient.
 2. Określ nazwę hosta, nazwę użytkownika i hasło w konstruktorze ImapClient.
 3. Utwórz instancję HttpProxy i zainicjuj ją adresem proxy i numerem portu.
 4. Ustaw proxy HTTP dla IMAP za pomocą właściwości ImapClient.Proxy.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak połączyć się z serwerem IMAP za pośrednictwem serwera proxy HTTP.

// Skonfiguruj serwer proxy HTTP
HttpProxy proxy = new HttpProxy("18.222.124.59", 8080);

// Utwórz i skonfiguruj ImapClient oraz ustaw serwer proxy HTTP
using (ImapClient client = new ImapClient("imap.domain.com", "username", "password"))
{
  // Ustaw proxy
  client.Proxy = proxy;
  
  // Wybierz katalog
  client.SelectFolder("Inbox");
}

Połącz się z serwerem IMAP z obsługą SSL w języku C#

Poniżej przedstawiono kroki, aby połączyć się z serwerem IMAP z włączoną obsługą protokołu SSL przy użyciu języka C#.

 1. Utwórz instancję klasy ImapClient.
 2. Określ nazwę hosta, nazwę użytkownika i hasło w konstruktorze ImapClient.
 3. Ustaw właściwość ImapClient.SecurityOptions na SecurityOptions.SSLImplicit.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak nawiązać połączenie z serwerem IMAP obsługującym protokół SSL.

// Utwórz instancję klasy ImapClient
ImapClient client = new ImapClient("imap.domain.com", 993, "user@domain.com", "pwd");
      
// Ustaw tryb zabezpieczeń na niejawny
client.SecurityOptions = SecurityOptions.SSLImplicit;

// Wybierz katalog
client.SelectFolder("Inbox");

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz spróbować użyć Aspose.Email for .NET za darmo, uzyskując tymczasową licencję.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak połączyć się z serwerem IMAP przy użyciu języka C#. Ponadto przewodnik krok po kroku i przykłady kodu pokazują, jak połączyć się z serwerem IMAP za pośrednictwem protokołu SOCKS lub serwera proxy HTTP. Możesz dowiedzieć się więcej o interfejsie API, korzystając z dokumentacji. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też