połącz serwer POP3 w C#

Post Office Protocol (POP3) to protokół e-mail używany do pobierania wiadomości e-mail z serwerów pocztowych. Wdrażając klientów e-mail i pracując z serwerami POP3, musisz najpierw nawiązać połączenie, aby uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej. Aby to osiągnąć, w tym artykule dowiesz się, jak łączyć się z serwerami POP3 przy użyciu języka C# z poziomu aplikacji .NET.

C# API do łączenia serwerów POP3

Aspose.Email for .NET to potężny interfejs API, który umożliwia tworzenie bogatych w funkcje aplikacji klienta poczty e-mail. Interfejs API umożliwia tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail oraz pobieranie wiadomości z serwerów POP3. Możesz pobrać interfejs API lub zainstalować go za pomocą NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Email

Połącz się z serwerem POP3 za pomocą C#

Aby połączyć się z serwerem POP3, Aspose.Email for .NET udostępnia klasę Pop3Client. Poniżej przedstawiono kroki, aby połączyć się z serwerem POP3.

 • Utwórz instancję klasy Pop3Client.
 • Określ hosta, nazwę użytkownika i hasło za pomocą instancji Pop3Client.
 • Uzyskaj dostęp do skrzynki pocztowej.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak nawiązać połączenie z serwerem POP3 przy użyciu języka C#.

// Utwórz instancję klasy Pop3Client
Pop3Client client = new Pop3Client();

// Określ hosta, nazwę użytkownika, hasło, port i opcje bezpieczeństwa dla swojego klienta
client.Host = "pop.gmail.com";
client.Username = "your.username@gmail.com";
client.Password = "your.password";
client.Port = 995;
client.SecurityOptions = SecurityOptions.Auto;

// Drukuj wiadomość po połączeniu
Console.WriteLine(Environment.NewLine + "Connected to POP3 server.");

Połącz się z serwerem POP3 przez serwer proxy

W różnych przypadkach musisz uzyskać dostęp do serwerów poczty e-mail za pośrednictwem serwera proxy. Obecnie Aspose.Email for .NET obsługuje łączenie się z serwerem POP3 przez SOCKS lub proxy HTTP.

Łączenie serwera POP3 przez SOCKS Proxy

Poniżej przedstawiono kroki, aby połączyć się z serwerem POP3 za pośrednictwem serwera proxy SOCKS.

 • Utwórz obiekt SocksProxy i ustaw adres, port i wersję SOCKS.
 • Utwórz instancję klasy Pop3Client i ustaw adres, nazwę użytkownika, hasło i inne ustawienia.
 • Ustaw właściwość Pop3Client.Proxy na obiekt SocksProxy.
 • Uzyskaj dostęp do skrzynki pocztowej.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak połączyć się z serwerem POP3 za pośrednictwem serwera proxy SOCKS w języku C#.

// Utwórz instancję klasy Pop3Client
Pop3Client client = new Pop3Client("pop.domain.com", "username", "password");
      
// Ustaw adres proxy
string proxyAddress = "192.168.203.142";

// Określ numer portu
int proxyPort = 1080;

// Utwórz instancję SocksProxy i skonfiguruj ją
SocksProxy proxy = new SocksProxy(proxyAddress, proxyPort, SocksVersion.SocksV5);
client.Proxy = proxy;

// Uzyskaj informacje o skrzynce pocztowej
Pop3MailboxInfo mailboxInfo = client.GetMailboxInfo();

Podłączanie serwera POP3 przez serwer proxy HTTP

Poniżej przedstawiono kroki, aby połączyć się z serwerem POP3 za pośrednictwem serwera proxy HTTP.

 • Utwórz obiekt HttpProxy i ustaw adres, nazwę użytkownika i hasło.
 • Utwórz instancję klasy Pop3Client i ustaw adres, nazwę użytkownika, hasło i inne ustawienia.
 • Ustaw właściwość Pop3Client.Proxy na obiekt HttpProxy.
 • Uzyskaj dostęp do skrzynki pocztowej.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak nawiązać połączenie z serwerem POP3 za pośrednictwem serwera proxy HTTP w języku C#.

// Utwórz instancję klasy Pop3Client
Pop3Client client = new Pop3Client("pop.domain.com", "username", "password");
      
// Utwórz i skonfiguruj HttpProxy
HttpProxy proxy = new HttpProxy("18.222.124.59", 8080);
client.Proxy = proxy;

// Uzyskaj informacje o skrzynce pocztowej
Pop3MailboxInfo mailboxInfo = client.GetMailboxInfo();

Połącz się z serwerem POP3 obsługującym protokół SSL

W przypadku łączenia się z serwerem POP3 obsługującym SSL, konieczne byłoby ustawienie dodatkowych opcji bezpieczeństwa za pomocą właściwości Pop3Client.SecurityOptions. Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak nawiązać połączenie z serwerem POP3 obsługującym protokół SSL.

// Utwórz instancję klasy Pop3Client
Pop3Client client = new Pop3Client();

// Określ hosta, nazwę użytkownika, hasło, port i opcje bezpieczeństwa dla swojego klienta
client.Host = "pop.gmail.com";
client.Username = "your.username@gmail.com";
client.Password = "your.password";
client.Port = 995;

// Dla serwera POP3 z obsługą SSL
client.SecurityOptions = SecurityOptions.SSLAuto;

// Drukuj wiadomość po połączeniu
Console.WriteLine(Environment.NewLine + "Connected to POP3 server.");

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz wypróbować Aspose.Email for .NET za darmo, uzyskując tymczasową licencję.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się łączyć z serwerami POP3 przy użyciu języka C# z poziomu aplikacji .NET. Ponadto widziałeś, jak połączyć się z serwerem POP3 obsługującym SSL lub nawiązać połączenie za pośrednictwem SOCKS lub proxy HTTP. Możesz poznać inne funkcje Aspose.Email for .NET za pomocą dokumentacji. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też