Połącz się z serwerami POP3 w Javie

Post Office Protocol (POP3) to protokół e-mail używany do pobierania wiadomości e-mail z serwerów pocztowych. Wdrażając klientów e-mail i pracując z serwerami POP3, musisz najpierw nawiązać połączenie, aby uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej. Aby to osiągnąć, w tym artykule dowiesz się, jak połączyć się z serwerami POP3 w Javie.

Java API do łączenia serwerów POP3

Aspose.Email for Java to niesamowity interfejs API, który umożliwia tworzenie bogatych w funkcje aplikacji klienta poczty e-mail. Interfejs API umożliwia tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail oraz pobieranie wiadomości z serwerów POP3. Będziemy używać tego interfejsu API do łączenia się z serwerami POP3 i uzyskiwania dostępu do skrzynki pocztowej. Możesz pobrać interfejs API lub zainstalować go przy użyciu następujących konfiguracji Mavena.

Magazyn:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Zależność:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-email</artifactId>
  <version>22.4</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Połącz się z serwerem POP3 w Javie

Aby połączyć się z serwerem POP3, Aspose.Email for Java udostępnia klasę Pop3Client. Poniżej przedstawiono kroki, aby połączyć się z serwerem POP3.

 • Utwórz instancję klasy Pop3Client.
 • Określ hosta, nazwę użytkownika i hasło za pomocą instancji Pop3Client.
 • Uzyskaj dostęp do skrzynki pocztowej.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak połączyć się z serwerem POP3 w Javie.

// Utwórz instancję klasy Pop3Client
Pop3Client client = new Pop3Client();

// Określ hosta, nazwę użytkownika i hasło, port i opcje bezpieczeństwa dla swojego klienta
client.setHost("pop.gmail.com");
client.setUsername("your.username@gmail.com");
client.setPassword("your.password");
client.setPort(995);
client.setSecurityOptions(SecurityOptions.Auto);
System.out.println("Connecting to POP3 server using SSL.");

// Uzyskaj dostęp do skrzynki pocztowej

Połącz się z serwerem POP3 przez serwer proxy

W różnych przypadkach musisz uzyskać dostęp do serwerów poczty e-mail za pośrednictwem serwera proxy. Obecnie Aspose.Email for Java obsługuje łączenie się z serwerem POP3 przez SOCKS lub proxy HTTP.

Łączenie serwera POP3 przez SOCKS Proxy

Poniżej przedstawiono kroki, aby połączyć się z serwerem POP3 za pośrednictwem serwera proxy SOCKS.

 • Utwórz obiekt SocksProxy i ustaw adres, port i wersję SOCKS.
 • Utwórz instancję klasy Pop3Client i ustaw adres, nazwę użytkownika, hasło i inne ustawienia.
 • Ustaw proxy na obiekt SocksProxy za pomocą metody Pop3Client.setProxy().
 • Uzyskaj dostęp do skrzynki pocztowej.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak połączyć się z serwerem POP3 za pośrednictwem serwera proxy SOCKS w Javie.

// Utwórz instancję klasy Pop3Client
Pop3Client client = new Pop3Client("pop.domain.com", "username", "password");

// Ustaw adres proxy, port i proxy
String proxyAddress = "192.168.203.142";
int proxyPort = 1080;
SocksProxy proxy = new SocksProxy(proxyAddress, proxyPort, SocksVersion.SocksV5);
client.setProxy(proxy);

// Uzyskaj dostęp do skrzynki pocztowej
Pop3MailboxInfo mailboxInfo = client.getMailboxInfo();

Podłączanie serwera POP3 przez serwer proxy HTTP

Poniżej przedstawiono kroki, aby połączyć się z serwerem POP3 za pośrednictwem serwera proxy HTTP.

 • Utwórz obiekt HttpProxy i ustaw adres, nazwę użytkownika i hasło.
 • Utwórz instancję klasy Pop3Client i ustaw adres, nazwę użytkownika, hasło i inne ustawienia.
 • Ustaw proxy na obiekt HttpProxy za pomocą metody Pop3Client.setProxy().
 • Uzyskaj dostęp do skrzynki pocztowej.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak połączyć się z serwerem POP3 za pośrednictwem serwera proxy HTTP w Javie.

// Utwórz instancję HttpProxy
HttpProxy proxy = new HttpProxy("18.222.124.59", 8080);

// Utwórz Pop3Client
try (Pop3Client client = new Pop3Client("imap.domain.com", "username", "password")) {
  // Ustaw proxy HTTP
  client.setProxy(proxy);
 
  // Uzyskaj dostęp do skrzynki pocztowej
  Pop3MailboxInfo mailboxInfo = client.getMailboxInfo();
}

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz wypróbować Aspose.Email for Java za darmo, uzyskując tymczasową licencję.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak łączyć się z serwerami POP3 w Javie. Ponadto widziałeś, jak połączyć się z serwerem za pośrednictwem SOCKS lub proxy HTTP. Ponadto możesz zapoznać się z innymi funkcjami Aspose.Email for Java, korzystając z dokumentacji. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też