Pobierz wiadomości e-mail z serwera POP3 w Python

Post Office Protocol (POP3) to popularny protokół pocztowy używany do pobierania wiadomości e-mail z serwerów pocztowych. Aby pracować z wiadomościami e-mail w skrzynce pocztowej, należy najpierw nawiązać połączenie z serwerem POP3. Aby to osiągnąć, w tym artykule omówiono sposób łączenia się z serwerem POP3 z poziomu aplikacji Python. Ponadto dowiesz się, jak pobierać wiadomości e-mail z serwera POP3 w Python.

Biblioteka Python do pobierania wiadomości e-mail z serwera POP3

Aby pobrać e-maile z serwerów POP3, użyjemy Aspose.Email for Python. Jest to bogata w funkcje biblioteka do przetwarzania wiadomości e-mail, która umożliwia tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail oraz pracę z popularnymi protokołami poczty e-mail. Możesz zainstalować bibliotekę z PyPI za pomocą następującego polecenia.

> pip install Aspose.Email-for-Python-via-NET

Połącz się z serwerem POP3 w Python

Przed uzyskaniem dostępu do skrzynki pocztowej i odczytaniem wiadomości e-mail z serwera POP3 należy najpierw nawiązać połączenie. Poniżej przedstawiono kroki, aby nawiązać połączenie z serwerem POP3 w Python.

 • Utwórz instancję klasy Pop3Client.
 • Określ hosta, nazwę użytkownika i hasło za pomocą obiektu Pop3Client.
 • Uzyskaj dostęp do skrzynki pocztowej.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak połączyć się z serwerem POP3 w języku Python.

from aspose.email import Pop3Client, SecurityOptions

# Utwórz i zainicjuj klienta POP3
client = Pop3Client()

# Określ hosta, nazwę użytkownika, hasło i port dla swojego klienta
client.host = "pop.gmail.com"
client.username = "your.username@gmail.com"
client.password = "your.password"
client.port = 995

# Ustaw opcje bezpieczeństwa
client.security_options = SecurityOptions.AUTO
# W przypadku serwera obsługującego protokół SSL użyj opcji SecurityOptions.SSLEXPLICIT

Pobierz wiadomości e-mail z serwera POP3 w Python

Po nawiązaniu połączenia z serwerem POP3 możesz czytać e-maile ze skrzynki pocztowej. Poniżej przedstawiono kroki pobierania wiadomości e-mail z serwera POP3 w Python.

 • Nawiąż połączenie z serwerem POP3 przy użyciu klasy Pop3Client.
 • Uzyskaj liczbę wiadomości za pomocą metody Pop3Client.getmessagecount().
 • Uruchom pętlę i pobierz każdą wiadomość według indeksu, używając metody Pop3Client.fetchmessage().
 • Przeczytaj szczegóły wiadomości, takie jak temat, nadawca, treść itp.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak pobierać wiadomości e-mail z serwera POP3 w języku Python.

from aspose.email import Pop3Client, SecurityOptions

# Utwórz i zainicjuj klienta POP3
client = Pop3Client("pop.gmail.com", 995, "username", "password")
client.security_options = SecurityOptions.AUTO

# Uzyskaj liczbę wiadomości
messageCount = client.get_message_count()
print("Total messages: " + str(messageCount))

# Pobieraj wiadomości jeden po drugim  
for i in range(0,messageCount):
  message = client.fetch_message(i+1)
  print("From:" + str(message.from_address))
  print("Subject:" + message.subject)
  print(message.html_body)

Biblioteka Python do pobierania wiadomości e-mail POP3 — uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz spróbować użyć Aspose.Email for Python za darmo, uzyskując tymczasową licencję.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak połączyć się z serwerem POP3 w Python. Ponadto widziałeś, jak programowo pobierać wiadomości e-mail z serwera POP3 w Python. Możesz łatwo zainstalować Aspose.Email for Python i zintegrować funkcję czytania wiadomości e-mail z serwera POP3.

Więcej o bibliotece e-mail w Python

Możesz dowiedzieć się więcej o Aspose.Email za pomocą dokumentacji. Możesz także dzielić się swoimi pytaniami lub zapytaniami na naszym forum.

Zobacz też