Czytaj plik Outlook MSG w C#

MSG to popularny format plików używany przez MS Outlook do przechowywania wiadomości e-mail, kontaktów, spotkań itp. Podczas pracy z automatyzacją poczty e-mail z poziomu aplikacji .NET może być konieczne odczytywanie plików MSG. Aby to osiągnąć, w tym artykule omówiono sposób analizowania i odczytywania plików programu Outlook MSG w języku C#. Ponadto zademonstrujemy, jak programowo pobierać załączniki z pliku MSG.

C# .NET API do analizowania i odczytu plików MSG

Aspose.Email for .NET to potężny interfejs API .NET, który zapewnia szeroki zakres funkcji do implementacji aplikacji klienta poczty e-mail. Obsługuje bezproblemowe tworzenie, wysyłanie, czytanie i manipulowanie wiadomościami e-mail. Będziemy używać tego interfejsu API do analizowania i odczytywania plików MSG oraz wyodrębniania ich załączników. Możesz zainstalować interfejs API z NuGet lub pobrać jego bibliotekę DLL.

PM> Install-Package Aspose.Email

Analizuj i czytaj plik Outlook MSG w C#

Aspose.Email for .NET umożliwia odczyt wszystkich niezbędnych danych z pliku MSG, takich jak nadawca, odbiorca, treść wiadomości e-mail itp. Zobaczmy, jak odczytać te dane z pliku MSG w języku C#.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak odczytać plik MSG programu Outlook w języku C#.

// Utwórz instancję MailMessage z pliku
MailMessage message = MailMessage.Load("sample.msg");

// Zdobądź temat
Console.WriteLine("Subject:" + message.Subject);

// Pobierz z adresu
Console.WriteLine("From:" + message.From);

// Zdobądź ciało
Console.WriteLine("Body" + message.Body);

// Uzyskaj informacje o odbiorcach
Console.WriteLine("Recipient: " + message.To);

// Pobierz załączniki
foreach (var att in message.Attachments)
{
    Console.Write("Attachment Name: " + att.Name); 
}

Pobierz załączniki z pliku MSG w C#

Aspose.Email for .NET umożliwia również pobieranie załączników z pliku MSG. Poniższe kroki pokazują, jak pobrać i zapisać załączniki pliku MSG w języku C#.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak pobierać i zapisywać załączniki pliku MSG w języku C#.

// Utwórz instancję MailMessage z pliku
MailMessage message = MailMessage.Load("sample.msg");

// Przejrzyj kolekcję załączników
foreach (var attachment in message.Attachments)
{
    // Zapisz załącznik
    attachment.Save(attachment.Name);
}

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz używać Aspose.Email for .NET bez ograniczeń ewaluacyjnych, uzyskując tymczasową licencję.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się programowo odczytywać pliki programu Outlook MSG w języku C#. Ponadto widziałeś, jak pobierać załączniki w pliku MSG i zapisywać je na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o Aspose.Email for .NET, odwiedź dokumentację. Ponadto, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, daj nam znać za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też