Konwertuj GPX na CSV w C#

Pliki GPX są używane do opisywania danych GPS, takich jak punkty trasy, trasy itp. Te informacje geograficzne mogą istnieć jako wartości długości i długości geograficznej. Natomiast pliki CSV zawierają wartości oddzielone przecinkami. W niektórych sytuacjach może być konieczna konwersja pliku GPX do formatu CSV. W związku z tym w tym artykule wyjaśniono, jak programowo przekonwertować plik GPX na format CSV w języku C#.

 1. Konwerter GPX na CSV — instalacja interfejsu API języka C#
 2. Jak przekonwertować plik GPX do formatu CSV w języku C#
 3. Konwertuj GPX na CSV programowo w C#

Konwerter GPX na CSV — instalacja interfejsu API języka C#

Aspose.GIS for .NET API obsługuje pracę z GIS formaty plików, dzięki czemu można tworzyć mapy, konwertować dane geograficzne itp. Dostęp do API można uzyskać, pobierając referencyjne pliki DLL z Downloads lub za pomocą następującego polecenia instalacyjnego NuGet:

PM> Install-Package Aspose.GIS

Jak przekonwertować plik GPX do formatu CSV w języku C#

Poniższe kroki wyjaśniają, jak przekonwertować GPX na format CSV:

 1. Utwórz obiekt klasy ConversionOptions.
 2. Odwzoruj współrzędne miejsc na Ziemi za pomocą przestrzennego układu odniesienia.
 3. Konwertuj GPX na format CSV.

W poniższej sekcji omówiono szczegółowo tę funkcję konwersji, którą można osadzić w swoich aplikacjach.

Konwertuj GPX na CSV Programowo w C#

Musisz wykonać poniższe kroki, aby przekonwertować format GPX na CSV:

 1. Utwórz instancję obiektu klasy ConversionOptions.
 2. Odwzoruj współrzędne miejsc na Ziemi za pomocą przestrzennego układu odniesienia.
 3. Konwertuj format GPX do formatu CSV za pomocą metody Konwertuj.

Poniższy fragment kodu pokazuje, jak programowo przekonwertować GPX na CSV w języku C#.

// W razie potrzeby określ ustawienia konwersji.
Aspose.Gis.ConversionOptions options = null;

// Ta opcja przypisuje Wgs84 do warstwy docelowej.
if (Aspose.Gis.Drivers.Shapefile.SupportsSpatialReferenceSystem(Aspose.Gis.SpatialReferencing.SpatialReferenceSystem.Wgs84))
{
  options = new Aspose.Gis.ConversionOptions()
  {
    DestinationSpatialReferenceSystem = Aspose.Gis.SpatialReferencing.SpatialReferenceSystem.Wgs84,
  };
}

// Konwertuj format pliku z GPX na CSV.
Aspose.Gis.VectorLayer.Convert("source.gpx", Aspose.Gis.Drivers.Gpx, "destination.csv", Aspose.Gis.Drivers.Csv, options);

Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz poprosić o bezpłatną licencję tymczasową, aby w pełni wykorzystać możliwości interfejsu API.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak przekonwertować plik GPX na CSV w języku C#. Interfejs API zawiera jednak wiele innych funkcji, o których można się dowiedzieć, przeglądając różne rozdziały w przestrzeni dokumentacja. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy pisać do nas na forum.

Zobacz też